Fond za restituciju Republike Srpske | Republic of Srpska Restitution Fund - IRBRS
 
Pomoć | FAQ | Kontakt Ćirilica | Latinica | English
 Članica
Upravljanje portfeljom

FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE

 
Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (FRRS) posluje u skladu sa Zakonom o Fondu za restituciju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.: 56/06, 39/13). Prema Zakonu o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima iz 1998. godine, država je preuzela obavezu formiranja Fonda radi obezbjeđenja nadoknade svim onima koji imaju pravo na restituciju imovine koja im je oduzeta u periodu od 1946. do 1958. godine.
 
U cilju obezbjeđenja sredstava za obeštećenje pomenutih kategorija, u zakonsku regulativu o procesu privatizacije ugrađena je odredba da se 5% akcija državnog kapitala svakog preduzeća prilikom postupka privatizacije prenosi na Fond za restituciju. U skladu s tim, u toku sprovođenja privatizacije u Republici Srpskoj, u Fond je izdvajano 5% akcijskog kapitala preduzeća ili pripadajući dio novca ostvaren prodajom državnog kapitala preduzeća u kojima je vrijednost ovog kapitala manja od 300.000 KM.
 
Fond je pravno lice i upisan je u sudski registar kao akcionarsko društvo sa sjedištem u Banjoj Luci. Fondom upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske.

 

 

Trebate još informacija?

Pošaljite svoje pitanje >>

Pozovite nas >>

 
   
Copyright © Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Sva prava zadržana.