Корпоративно управљање | Corporate governance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Управљање портфељом
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

 

Активности корпоративног управљања које спроводи ИРБРС имају за циљ заштиту интереса фондова Републике Српске у друштвима капитала у којима имају власнички удио. То подразумијева активно учешће представника фондова у раду скупштина акционара друштава капитала, као и мониторинг пословних активности друштава капитала и обезбјеђење транспарентности у њиховом раду. Посебан акценат ставља се на заштиту интереса малих акционара и потенцирање њиховог активног учешћа у раду скупштина акционара. 

Поред наведеног, ИРБРС пружa стручну помоћ, едукује запослене, те указује на неправилности којима се крше позитивни законски прописи, са циљем да смањи неупућеност надлежних органа у друштвима капитала у вези законских норми које се тичу акционарских друштава и корпоративног управљања.

 
Чиме управљамо?
 
Активности ИРБРС у домену корпоративног управљања односе се на друштва капитала чије акције се налазе у портфељима Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.
 
 
Представници фондова у друштвима капитала
 
Корпоративно управљање врши се посредством овлаштених представника у друштвима капитала, које именује Влада РС. Свим именованим представницима, ИРБРС редовно шаље препоруке за гласање на сједницама скупштина акционара, чиме се осигурава заштита интереса Републике Српске у поменутим друштвима капитала.
 
Након одржане скупштине акционара, представници су дужни да доставе извјештај о поступању, којим обавјештавају ИРБРС да ли су гласали у складу са достављеним препорукама, односно наводе разлоге због којих су евентуално одступили од препорука ИРБРС.
 
 
Мониторинг
 
ИРБРС врши редован мониторинг свих одлука које се доносе на сједницама скупштина акционара у друштвима капитала из портфеља Акцијског фонда и Фонда за реституцију. Поред тога, ИРБРС прати и спровођење донесених одлука те предузима одговарајуће корективне активности у случају уочених неправилности.
 
Циљ мониторинга јесте контрола рада органа управљања у друштвима капитала, као и праћење примјене позитивних законских прописа и стандарда корпоративног управљања.
 
 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.