О нама | About us - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
О нама
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ЗАКОНСКИ И ДРУГИ АКТИ

 
Овдје можете пронаћи све релевантне правне и друге документе, којима је уређена улога и дјеловање ИРБРС у економском систему Рeпублике Српске.

Закони

Статути

Правила

Остали акти

 
 
Закони Број Службеног гласника РС
Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске - 68 kB (.pdf) 56/06
Закон о измјенама и допунама Закона о ИРБРС - 75 kB (.pdf) 28/13
Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске - 61 kB (.pdf) 56/06
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање РС - 75 kB (.pdf) 28/13
Закон о Фонду за развој источног дијела Републике Српске - 56 kB (.pdf) 52/07
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој источног дијела РС - 80 kB (.pdf) 28/13
Закон о Фонду становања Републике Српске - 89 kB (.pdf) 28/13
Закон о Акцијском фонду Републике Српске - 96 kB (.pdf) 28/13
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске - 54 kB (.pdf) 56/06
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за реституцију РС - 85 kB (.pdf) 39/13
Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС - 88 kB (.pdf) 28/13
Закон о имовини и потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима РС - 98 kB (.pdf) 29/10
Закон о приватизацији државног капитала у предузећима 51/06 - 63 kB (.pdf) 51/06
Закон о измјенама Закона о приватизацији државног капитала 1/07 - 101 kB (.pdf) 1/07
Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији државног капитала 53/07 - 51 kB (.pdf) 53/07
Закон о измјенама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима 41/08 - 46 kB (.pdf) 41/08
Закон о допуни Закона о приватизацији државног капитала 58/09 - 98 kB (.pdf) 58/09
Закон о измјени и допуни закона о приватизацији државног капитала у предузећима 79/11 - 80 kB (.pdf) 79/11
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 28/13 - 76 kB (.pdf) 28/13
Закон о преносу права својине на капиталу РС у комуналним предузећима на јединице локалне самоуправе - 86 kB (.pdf) 50/10

Назад на врх >>

 

 
Статути Број Службеног гласника РС
Статут Инвестиционо-развојне банке Републике Српске - 157 kB (.pdf) -
Статут Фонда за развој и запошљавање Републике Српске - 118 kB (.pdf) -
Статут Фонда за развој источног дијела Републике Српске - 114 kB (.pdf) -
Статут Фонда становања Републике Српске - 117 kB (.pdf) -
Статут Акцијског фонда Републике Српске - 114 kB (.pdf) -
Статут Фонда за реституцију Републике Српске - 116 kB (.pdf) -
Статут Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС - 116 kB (.pdf) -
 
Правила Број Службеног гласника РС
Правила пласмана по кредитним линијама и зајмовима 29-20 - 446 kB (.pdf) 33/18
Правила куповине и продаје хартија од вриједности - 113 kB (.pdf) 108/18
Измјене правила куповине и продаје хартија од вриједности - 89 kB (.pdf) 118/18
Правила о измјени правила куповине и продаје хартија од вриједности 99-19 - 200 kB (.pdf) 99/19
Правила тендерске продаје - 236 kB (.pdf) 32/13
Правила тендерске продаје у затвореним акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу - 121 kB (.pdf) 23/16
Правила продаје на берзи - 128 kB (.pdf) 53/12
Правила прихватања јавне понуде за преузимање - 48 kB (.pdf) 97/06
Правила о измјенама и допунама правила о прихватању јавне понуде за преузимање - 43 kB (.pdf) 91/07
Правила продаје запосленим у предузећима - 64 kB (.pdf) 97/06
Правила пласмана за подршку финансијском сектору - 112 kB (.pdf) 99/14
Измјене правила пласмана за подршку финансијском сектору - 88 kB (.pdf) 23/16
Измјене правила пласмана за подршку финансијском сектору - 125 kB (.pdf) 28/16
Измјене правила пласмана за подршку финансијском сектору - 94 kB (.pdf) 118/18
Измјене правила пласмана за подршку финансијском сектору - 89 kB (.pdf) 64/19
Правила о допуни правила пласмана средстава за подршку финансијском сектору 90-20 - 125 kB (.pdf) 90/20
Правила пласмана по Пројекту развоја заједнице (CDP) - 197 kB (.pdf) -
 
Остали акти Број Службеног гласника РС
Развојни програм Републике Српске 2007-2010 - 455 kB (.pdf) -
Измјене и допуне Развојног програма Републике Српске - 452 kB (.pdf) 71/10
Стратегија ИРБРС - 1,144 kB (.pdf) -
Уредба о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС - 65 kB (.pdf) 95/06
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС - 46 kB (.pdf) 2/07
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС - 47 kB (.pdf) 7/07
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС - 97 kB (.pdf) 120/08
Уредба о начину процјене, условима и начину продаје и давања у закуп некретнина и наплати потраживања којима управља ФУНПРС - 120 kB (.pdf) 78/14
Правилник о утврђивању структуре и вриједности основног капитала предузећа - 51 kB (.pdf) 18/08
Одлука о одређивању предузећа од стратешког значаја - 206 kB (.pdf) 110/17
Упутство за пријаву корупције - 116 kB (.pdf) -

Назад на врх >>

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.