Кредити за мала и средња предузећа (EIB) | Loans for SMEs (EIB) - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју

КРЕДИТИ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА
ИЗ СРЕДСТАВА EIB

 
 
Корисници
самостална МСП, која прије инвестирања имају мање од 250 запослених са еквивалентом пуног радног времена („Пројекти МСП“);
органи јавног сектора у области инфраструктуре и крајњи корисници било које величине или власништва у области економије знања, енергије, животне средине, индустрије, здравља, образовања, услуга и туризма („Пројекти инфраструктуре“).
 
Намјена
Инвестиције и расходи који су прихватљиви за финансирање укључују:
Набавку материјалних средстава, изузев земљишта. Финансирање куповине земљишта је искључено, изузев ако је то технички апсолутно неопходно за инвестиције. У таквим случајевима, инвестициони трошак умањен за куповину земљишта и друге неподобне трошкове, требао би увијек прекорачити износ финансирања из средстава EIB. Финансирање куповине пољопривредног земљишта је у потпуности искључено;
Улагање у нематеријална средства: развој, планирање и финансирање трошкова током фазе изградње, трошкови истраживања и развоја (накнаде, развојни трошкови, бруто плате директно повезане са истраживањем и иновационе компоненте дјелатности).
 
Само за Пројекте МСП, инвестиције и расходи који могу бити разматрани за финансирање укључују:
  1. Улагање у нематеријална средства, то јест:
    • изградња дистрибутивних мрежа на домаћим тржиштима или другим тржиштима унутар ЕУ (стицање средства и/или заштитног знака, оперативни трошкови и трошкови радне снаге);
    • промјена генерација или трансмисије компаније везане за питања особља, омогућавајући наставак економске активности дотичног предузећа. Обим финансирања је ограничен на оне случајеве гдје су и купац и субјекат који се продаје - МСП, при чему износ кредита не прелази 1 милион EUR. Куповина компаније, као такве, не испуњава услове за финансирање из средстава EIB.
  2. Стални раст обртног капитала потребног за ширење пословне активности.

 
Износ
Укупна вриједност пројекта који се финансира не смије бити мања од 40.000 EUR ни већа од 25.000.000 EUR, при чему износ финансиран из средстава EIB не може бити већи од 12.500.000 EUR.
 
Период отплате
Минимално 2 године. Максимални период отплате за Пројекте МСП износи 12 година, а за Пројекте инфраструктуре 15 година.
 
Грејс период
До 2 године.
 
Властито учешће
За Пројекте МСП 20%, а за Пројекте инфраструктуре 50%.
 
Каматне стопе
Каматна стопа за крајњег корисника формира се тако што се на излазну каматну стопу EIB додаје маржа ИРБРС. Излазна каматна стопа EIB зависи од висине шестомјесечног EURIBOR-а и фиксног интервала који одређује EIB, док маржа ИРБРС износи 3,3%, односно 2,8% за пројекте који се реализују на територији неразвијене или изразито неразвијене општине. Према тренутним вриједностима (важећим до 31.03.2014.), висина каматне стопе за крајње кориснике креће се у распону 3,91% - 4,99%.
 
Накнада за обраду кредита
0,8% од вриједности пројекта.
 
Начин пласмана
Средства се пласирају крајњим корисницима на два начина: директно и преко финансијских посредника. Финансијски посредници са којима ИРБРС тренутно има потписане уговоре о пласману средстава EIB су:
Бобар банка а.д. Бијељина
Комерцијална банка а.д. Бања Лука;
Нова банка а.д. Бања Лука;
Balkan Investment Bank а.д. Бања Лука;
МФ банка а.д. Бања Лука;
Hypo Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука;
Pavlović International Bank а.д. Бијељина;
UniCredit Bank а.д. Бања Лука.
 
Инструменти обезбјеђења
Код директног пласмана, ИРБРС ће прихватати сљедеће инструменте обезбјеђења:
новчани депозити,
хартије од вриједности,
гаранције,
непокретна имовина,
моторна возила,
опрема,
мјеница,
колатерали са нултом вриједношћу.
 
Код пласмана преко финансијских посредника, инструменте обезбјеђења одређује пословна банка у складу са својом пословном политиком.
 
 
Контакт телефони:   051/334-733
    051/334-734

 

Додатне информације:

Захтјев за кредит из средстава EIB - преко финансијских посредника

Захтјев за кредит из средстава EIB - директнo

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.