Кредити за микробизнис у пољопривреди | Loans for microbusiness in agriculture - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју

КРЕДИТИ ЗА МИКРОБИЗНИС У ПОЉОПРИВРЕДИ

 
Корисници
Пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица којa се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству
 
 
Намјена
Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање.
 
 
Износ
Од 5.000 до 500.000 КМ.
 
 
Период отплате
До 10 година.
 
 
Грејс период
До 36 мјесеци.
 
 
Каматне стопе
Важеће до 31.03.2024. године:
основна каматна стопа:
5,53%

за пројекте из области прерађивачке индустрије и производње енергије

5,23%

за пројекте за подстицај туризма

5,23%

за пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изразито неразвијених општина

5,23%

за набавку основних средстава - увођење нових технологија: *

3,0%
 
 
Начин пласмана
Преко финансијских посредника. Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије, налази се овдје.
 
 
Накнаде и провизије
Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита (за физичка лица), односно од 1% (за правна лица).
 
 
Инструменти обезбјеђења
Одређује их финансијски посредник.
 
 

* Само у случајевима у којима је маржа финансијског посредника до 2,5 процентна поена, при чему минимално 40% износа кредита мора бити искориштено за увођење нових технологија. Преостали дио кредита може се искористити за рефинансирање набавке основних средстава (макс. 40% износа кредита) и набавке обртних средстава (макс. 20% износа кредита).

 

 

Контакт телефони:   051/334-738
    051/334-741

 

Додатне информације:

Захтјев за кредит за микробизнис у пољопривреди

Обавезна документација коју корисник доставља уз захтјев за кредит

Како поднијети захтјев за кредит?

Које банке и микрокредитна друштва пласирају кредите ИРБРС?

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.