Акцијски фонд Републике Српске | Republic of Srpska Shares Fund - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Управљање портфељом
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

 

АКЦИЈСКИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука (АФРС) формирала је Влада Републике Српске. Фонд послује у складу са Законом о Акцијском фонду Републике Српске („Службени гласник РС“, бр.: 28/13).

У свом портфељу Фонд има акције и удјеле, као и државни капитал у предузећима која се до дана ступања на снагу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник РС“, бр.: 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11, 28/13) нису конституисала у складу са Законом о предузећима, односно Законом о јавним предузећима. 

Концепција управљања Акцијским фондом подразумијева управљање портфељом хартија од вриједности у циљу очувања реалне вриједности капитала и унапређења нивоа ефикасности рада финансијских институција. Вриједност портфеља се утврђује у складу са Уредбом о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске.

Средства Фонда могу се улагати у:

Фонд има својство правног лица, уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Бањој Луци, а Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске.

 
 
 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.