Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
02.06.2008  Продаја ХОВ - АФРС
Одлука о продаји акција на берзи
На основу члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 72. сједници одржаној дана 02.06.2008. године д о н и ј е л а   ј е
 

О Д Л У К У

о продаји акција на берзи

  
I

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), организовањем посебних аукција за пакет акција, нуди на продају акције сљедећих предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске:

 

Назив акционарског друштва

ТЦ „Балкана“ АД Мркоњић Град

АД „Босанка“ Пале

АД „Будућност“ Шамац

Хотел „Крајина“ АД Мркоњић Град

АД „Интал“ Милићи

Ознака ХОВ

BKMG-R-A

BOSA-R-A

BUDU-R-S

HTKR-R-A

INTL-R-A

Сједиште акционарског друштва

Балкана бб, Мркоњић Град

Грује Новаковића, Соколац

Цара Душана 45, Шамац

Карађорђева 1, Мркоњић Град

Браће Јакшић, Милићи

Шифра и назив претежне дјелатности

55110
 
Хотели и мотели, с рестораном
12202
 
Производња плоча
36120
 
Производња резане грађе, амбалаже, столарије и осталих производа од дрвета
55110
 
Хотели и мотели, с рестораном
20300
 
Производња грађевинске столарије

Укупан број акција

1.307.476

945.774

3.182.185

1.743.980

1.411.962

Номинална вриједност акције

1

1

1

1

1

Предмет продаје

број акција

265.978

283.732

954.648

523.181

25.866

% од укупног бр.

20,342859

29,999979

29,999764

29,999255

1,831919

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

0,24

0,72

1,10

0,28

1,60

за пакет акција

63.834,72

204.287,04

1.050.112,80

146.490,68

41.385,60

Стандард повећања цијене једне акције

0,02

0,06

0,05

0,02

0,10

 

Назив акционарског друштва

АД Извор Билећа

АД КТК Алхос Соколац

АД Металрад Модрича

АД Петар Мркоњић Модрича

БРЦ Шехер Бања Лука

Ознака ХОВ

IZVR-R-A

KTKA-R-A

MTLR-R-A

PMRK-R-A

SEHR-R-A

Сједиште акционарског друштва

Краља Александра 17, Билећа

Занатски центар бб, Соколац

Војводе Степе Степановића 53, Модрича

Берлинска бб, Модрича

Од Змијања Рајка 391, Бања Лука

Шифра и назив претежне дјелатности

55110

Хотели и мотели, с рестораном

52420

Трговина на мало одјећом

11320

Производња металних конструкција

01300

Мешовито фармерство

55300

Ресторани

Укупан број акција

4.647.240

5.486.627

2.716.175

12.080.666

1.830.728

Номинална вриједност акције

1

1

1

1

1

Предмет продаје

број акција

1.366.163

1.645.986

814.851

3.624.124

193.190

% од укупног бр.

29,397298

29,999962

29,999945

29,999373

10,552633

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

1,00

0,52

0,46

0,52

1,20

за пакет акција

1.366.163,00

855.912,72

374.831,46

1.884.544,48

231.828,00

Стандард повећања цијене једне акције

0,02

0,02

0,02

0,01

0,10

 

Назив акционарског друштва

ПД Семберија АД Бијељина

АД Соко ФТС Љубиње

Соко гума" АД Љубиње

Сточар АД Бања Лука

АД Тргопром Билећа

Ознака ХОВ

SEMB-R-A

SFTS-R-A

SGUM-R-A

STOR-R-A

TRPR-R-A

Сједиште акционарског друштва

Ново село бб, Бијељина

Љубиње

Црногорски пут бб, Љубиње

Моравска, Бања Лука

Обилићев Вијенац 23, Билећа

Шифра и назив претежне дјелатности

01110

Гајење житарица и других усјева и засада

28750

Произв. осталих металних производа

25130

Производња осталих производа од гуме

15110

Производња и обрада животињског меса

52110

Неспецијализ. трговина на мало - храна

Укупан број акција

14.170.679

6.529.437

1.266.306

5.882.730

1.808.763

Номинална вриједност акције

1

1

1

1

1

Предмет продаје

број акција

3.501.092

1.958.842

379.896

1.160.423

542.566

% од укупног бр.

24,706593

30,000167

30,000332

19,725927

29,996522

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

0,50

0,64

0,58

0,42

0,88

за пакет акција

1.750.546,00

1.253.658,88

220.339,68

487.377,66

477.458,08

Стандард повећања цијене једне акције

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

  

Назив акционарског друштва

АД Унионинвест Источно Сарајево

АД Велепромет Зворник

АД Велепромет - РК Шамац

„Градишка тржница“ АД Градишка

Хотел „Босна“ АД Бања Лука

Ознака ХОВ

UNIN-R-A

VLPT-R-A

VPRK-R-A

GTRG-R-A

HBSN-R-A

Сједиште акционарског друштва

Равногорска бб, Источно Сарајево

Улица Светог Саве 3/3, Зворник

Николе Тесле 45, Шамац

Козарских устаника 36/1, Градишка

Краља Петра I Карађорђ. 97, Бања Лука

Шифра и назив претежне дјелатности

74200

Архитект. и инжењерске дјелатности

70200

Изнајмљив. некретнина за сопствени рачун

51380

Неспецијал. трговина на велико храном

70200

Изнајмљив. некретнина за сопствени рачун

55110

Хотели и мотели, с рестораном

Укупан број акција

780.201

9.550.164

2.886.547

70.046

18.968.379

Номинална вриједност акције

1

1

1

1

1

Предмет продаје

број акција

234.055

1.554

865.979

43.829

3.923.717

% од укупног бр.

29,999321

0,016272

30,000516

62,571739

20,685568

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

0,84

0,78

0,64

9,00

0,60

за пакет акција

196.606,20

1.212,12

554.226,56

394.461,00

2.354.230,20

Стандард повећања цијене једне акције

0,02

0,02

0,02

0,50

0,01

 

Назив акционарског друштва

„Поткозарје“ АД Градишка

„Рибњак“ АД Прњавор

„Босна-трговина“ АД Бања Лука

„Развитак“ АД Дворови, Бијељина

„Млинпек“ АД Прњавор

Ознака ХОВ

PTKZ-R-A

RBNJ-R-A

BSNT-R-A

RAZV-R-A

MLPS-R-A

Сједиште акционарског друштва

Доситејева 1, Градишка

Укрински луг, Штрпци, Прњавор

Војводе Пере Креце бб, Бања Лука

Карађорђева бб, Бијељина

Магистрални пут 20, Прњавор

Шифра и назив претежне дјелатности

52110

Неспецијализ. трговина на мало

020302

Рибарство на ријекама

52430

Трговина на мало обућом и предметима од коже

20522

Производња предмета од сламе, прућа и сл.

15610

Производња млинских производа

Укупан број акција

8.317.272

9.554.746

2.006.040

854.255

2.528.107

Номинална вриједност акције

1

1

1

1

1

Предмет продаје

број акција

1.803.150

2.588.927

601.816

256.287

302.545

% од укупног бр.

21,679584

27,095718

30,000199

30,001229

11,967255

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

0,40

0,64

0,56

0,88

1,00

за пакет акција

721.260,00

1.656.913,28

337.016,96

225.532,56

302.545,00

Стандард повећања цијене једне акције

0,02

0,01

0,02

0,04

0,05

 

Назив акционарског друштва

„Мекоте“ АД Хан Пијесак

„Унис ферос“ АД Сребреница

„Мљекара“ АД Бања Лука

Ознака ХОВ

MEKT-R-A

UFRS-R-A

MLEK-R-A

Сједиште акционарског друштва

Мекоте бб, Хан Пијесак

Поточари, Сребреница

Младена Стојановића 28, Бања Лука

Шифра и назив претежне дјелатности

02020 

Услуге у шумарству

26820 

Производња производа од азбеста и сл.

15510 

Производња млијечних производа

Укупан број акција

543.094

1.962.438

13.055.267

Номинална вриједност акције

1

1

1

Предмет продаје

број акција

162.944

588.742

1.088.784

% од укупног бр.

30,002909

30,000540

8,339806

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

0,01

0,01

0,36

за пакет акција

1.629,44

5.887,42

391.962,24

Стандард повећања цијене једне акције

0,002

0,002

0,02

 

II

Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи дана 19.06.2008. године, на начин предвиђен чланом 13. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08).

 
III

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com.

 
IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

 
V

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

 
VI

Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца.

 
VII

Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.

 
VIII

Додатне информације могу се добити у:

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766
e-mail: dragan.cerovac@irbrs.net
e-mail: vanja.manojlovic@irbrs.net

У прилогу можете пронаћи кратке профиле свих предузећа чије акције се нуде на продају.

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.