O nama | About us - IRBRS
 
Pomoć | FAQ | Kontakt Ćirilica | Latinica | English
 Članica
O nama
Anketa
Kako vam se dopada naša nova Baza investicionih lokacija?
Veoma je dobra
Bolja je od stare baze
Nema bitnijih poboljšanja
Stara baza je bila bolja
Ne dopada mi se uopšte

O NAMA

 
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) osnovana je 06.12.2006. u skladu sa Zakonom o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Registrovana je kao akcionarsko društvo, u kojem 100% vlasništvo ima Republika Srpska.
 
Strateški ciljevi IRBRS su podsticanje investicija i podrška razvoju u Republici Srpskoj. Pored toga, uloga IRBRS ogleda se u profesionalnom i efikasnom upravljanju imovinom Republike Srpske, koja je formalno-pravno registrovana u šest fondova.
 
Istorijat
 
Vizija
linija_360.jpg
linija_360.jpg
Od svog osnivanja, IRBRS je preuzela vodeću ulogu u podsticanju investicija i razvoja u Republici Srpskoj.
 
 
Sve aktivnosti IRBRS sprovode se u skladu sa definisanom vizijom, misijom te strateškim i prioritetnim ciljevima.
 
 
Organizacija
 
Upravljanje
linija_360.jpg
linija_360.jpg
IRBRS je efikasno organizovan sistem, čija struktura obezbjeđuje uspješno ostvarivanje zacrtanih ciljeva.
 
 
Upravljačku strukturu IRBRS čine Nadzorni odbor i Uprava.
 
 
 
Izvještaji i publikacije
 
Zakonski i drugi akti
linija_360.jpg
linija_360.jpg
Pogledajte različite izvještaje vezane za rad IRBRS, kao i periodične publikacije koje objavljujemo.
 
 
Ovdje možete pronaći sve relevantne pravne i druge dokumente, kojima je uređena uloga i djelovanje IRBRS.
 
 
 
   
Copyright © Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Sva prava zadržana.