Investirajte u Republiku Srpsku | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Pomoć | FAQ | Kontakt Ćirilica | Latinica | English
 Članica
Investirajte u RS
Anketa
Kako vam se dopada naša nova Baza investicionih lokacija?
Veoma je dobra
Bolja je od stare baze
Nema bitnijih poboljšanja
Stara baza je bila bolja
Ne dopada mi se uopšte

INVESTIRAJTE U REPUBLIKU SRPSKU

 
Republika Srpska je poželjna destinacija za strana direktna ulaganja (SDI), što znači da obezbjeđuje uslove za profitabilnost investicionog projekta.
 
O Republici Srpskoj
 
Zašto investirati u RS?
linija_360.jpg
linija_360.jpg
Geografski, Republika Srpska pripada regionu jugoistočne Evrope i raspolaže značajnim potencijalima.
 
 
Republika Srpska obezbjeđuje sve neophodne uslove za profitabilnost investicionog projekta.
 
 
Podsticaji za investiranje
 
Legislativa
linija_360.jpg
linija_360.jpg
Postojne brojne pogodnosti i poticaji koji stoje na raspolaganju stranim investitorima u Republici Srpskoj.
 
 
Zakonska regulativa u Republici Srpskoj štiti prava stranih ulagača i omogućava im uspješno poslovanje.
 
 
Šta IRBRS može ponuditi investitorima?
 
Vodič za registraciju stranog ulaganja
linija_360.jpg
linija_360.jpg
U cilju podrške SDI, IRBRS promoviše potencijale RS i pruža podršku investitorima u realizaciji njihovih projekata.
 
 
Koraci koje je potrebno proći u procesu registracije stranog ulaganja u Republici Srpskoj.
 
 

 

 
   
Copyright © Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Sva prava zadržana.