Стамбени кредити | Housing loans - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

СТАМБЕНИ КРЕДИТИ

 
Корисници
Бенефицирана група:
чланови породица погинулих и несталих бораца,
ратни војни инвалиди од I до IV категорије,
цивилне жртве рата од I до IV групе,
особе са инвалидитетом из члана 21. став 3. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/12 и 82/15),
породице и самохрани родитељи са четворо и више дјеце,
корисници који средства користе за рјешавање стамбеног питања на територији неразвијене или изразито неразвијене општине.
Група I:
брачни парови, VII степен стручне спреме (обоје);
породице и самохрани родитељи са троје дјеце;
Општа група
 
Намјена
Куповина стамбених јединица,
Изградња стамбених јединица,
Реконструкција стамбених јединица,
Адаптација стамбених јединица,
Проширење стамбених јединица.*
 
Износ

Од 10.000 до 150.000 КМ.

 
Период отплате
До 25 година.
 
Грејс период
Нема.
 
Каматне стопе
Утврђују се у фиксном износу, за цијели период отплате:
за бенефицирану групу:
3,6%
за групу I:
4,0%
за општу групу:
4,2%
  
Начин пласмана
Преко финансијских посредника. Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије, налази се овдје.
 
Накнаде и провизије
Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита.
 
Инструменти обезбјеђења
Одређује их финансијски посредник.
 
 
* Укупна површина постојеће стамбене јединице не смије да прелази 50 m2 за подносиоца захтјева, увећано за 20 m2 по сваком додатном члану домаћинства.
 
 
Контакт телефони:   051/334-747
    051/334-745
    051/334-767

 

Додатне информације:

Захтјев за стамбени кредит

Обавезна документација коју корисник доставља уз захтјев за кредит

Како поднијети захтјев за кредит?

Које банке и микрокредитна друштва пласирају кредите ИРБРС?

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.