Кредити за пољопривреду | Loans for agriculture - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

КРЕДИТИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

 
Корисници
Правна лица, предузетници и пољопривредна газдинства којa се баве производњом и прерадом у пољопривреди или рибарству.
 
Намјена
Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање.
 
Износ
Од 30.000 до 5.000.000 КМ.
 
Период отплате
До 12 година.
 
Грејс период
До 36 мјесеци
 
Каматне стопе
Важеће до 31.03.2019. године:
основна каматна стопа:
4,4%
за пројекте који се реализују на територији неразвијене или изразито неразвијене општине:
3,9%
за пројекте из области прерађивачке индустрије и производње енергије:
4,1%
за чланове кластера: *
4,1%

за пројекте из области туризма: **

4,1%

за краткорочне кредите за набавку домаћих пољопривредних производа:

3,9%
кумулативно:
3,8%
кумулативно (уколико је власник предузећа/радње млађи од 30 година и пројекат се реализује на територији неразвијене или изразито неразвијене општине):
3,4%
 
 
Начин пласмана
Преко финансијских посредника. Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије, налази се овдје.
 
Накнаде и провизије
Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита (за физичка лица), односно од 1% (за правна лица).
 
Инструменти обезбјеђења
Одређује их финансијски посредник.
 

* Кластер је облик организовања и удруживања правних и/или физичких лица код коjeг су сви учесници повезани уговором о сарадњи/удруживању и регистровани код надлежног органа.

** Пројекти из области туризма су пројекти који се односе на искоришћавање туристичких потенцијала и унапређење туристичких капацитета Републике Српске и Дистрикта Брчко.

 
 
Контакт телефони:   051/334-732
    051/334-734

 

Додатне информације:

Захтјев за кредит за пољопривреду

Обавезна документација коју корисник доставља уз захтјев за кредит

Како поднијети захтјев за кредит?

Које банке и микрокредитна друштва пласирају кредите ИРБРС?

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.