Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске | Republic of Srpska Real Estate and Claims Fund - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Управљање портфељом

ФОНД ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И ПОТРАЖИВАЊИМА У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 
Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д. Бања Лука (ФУНПРС) основан је са циљем стварања реалних претпоставки за управљање некретнинама и потраживањима из пасивног подбиланса. Приоритетни задатак је креирање свеобухватне и ажурне базе података која би обухватала ову имовину. Фонд послује у складу са Законом о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске („Службени гласник РС“, бр.: 28/13)
 
Основни капитал Фонда чине:
  • процијењене вриједности имовине исказане у пасивном подбилансу банака Републике Српске у складу са Законом о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у банкама и
  • процијењене вриједности имовине исаказане у пасивном подбилансу предузећа у складу са Законом о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима.
Додатна средства Фонд обезбјеђује продајом непокретности, наплатом потраживања из портфеља Фонда и наплатом закупнине за непокретности којима управља.
 
Фонд је правно лице, уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Бањој Луци, а Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске.
 

Актуелне продаје

Све новости >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.