Најчешћа питања | FAQ - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Најчешћа питања (FAQ)
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

СТАМБЕНИ КРЕДИТИ (FAQ)

 
1. Како се доказује припадност бенефицираној групи?
2. Како се доказује припадност групи I??
3. Како се доказује припадност групи II?
4. Да ли оба супружника у моменту подношења захтјева за кредит морају имати мање од 35 година старости?
5. Да ли проширење стана подразумјева и куповину већег стана?
6. Шта је обезбјеђење код стамбених кредита?
7. Може ли општина бити гарант заједницама етажних власника за дизање кредита?
8. Како да се добије стамбени кредит у случају кад су обоје супружника на бироу за запошљавање?.
9. Зашто нису предвиђена умањења каматних стопа за повратнике?
10. Да ли ће ИРБРС прихватити жиранта који има плату пријављену на минимални ЛД, а остало прима на руке. Код банке се води као кредитно неспособан.
11. Ако супружник који има 7. степен стручне спреме (група II) има лошије показатеље кредитне способности од другог супружника, може ли се за кредит задужити други супружник који не испуњава услов да има 7. степен стручне спреме а има боље показатеље кредитне способности?

 

 
1. Како се доказује припадност бенефицираној групи?
 

За породична домаћинства погинулих и несталих учесника у оружаним снагама и ратне војне инвалиде од 1. до 4. групе, припадност прилагањем важећег рјешења надлежног органа Републике Српске да су носиоци наведеног права или статуса.

Породице са четворо и више дјеце прилажу извод из матичне књиге вјенчаних и извод из матичне књиге рођених за свако дијете и кућну листу (све не старије од 6 мјесеци).
  Назад на листу питања
 
2. Како се доказује припадност групи I?
 

Припадност овој групи доказује се прилагањем извода из матичне књиге вјенчаних, овјерених копија диплома као доказа о степену стручне спреме (7. степен и виши степен од 7.) за оба супружника, овјерене копије личних карата као доказ да у моменту подношења захтјева имају мање од 35 година живота.

Породице са троје дјеце прилажу извод из матичне књиге вјенчаних, извод из матичне књиге рођених за свако дијете и кућну листу (све не старије од 6 мјесеци).

Самохрани родитељи са троје дјеце прилажу доказ да је подносилац захтјева самохрани родитељ (пресуда о разводу брака или ледични лист или извод из матичне књиге умрлих за брачног друга, извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтјева) и изводе из матичне књиге рођених за дјецу до навршених 26 година живота, под условом да се редовно школују.
  Назад на листу питања
 
3. Како се доказује припадност групи II?
 

Припадност овој групи доказује се прилагањем извода из матичне књиге вјенчаних, овјерене копије дипломе, као доказа о степену стручне спреме (7. степен и виши степен од 7.) за једног супружника и овјерених копија личних карата.

Породице са двоје дјеце прилажу извод из матичне књиге вјенчаних, извод из матичне књиге рођених за свако дијете и кућну листу (све не старије од 6 мјесеци).

Самохрани родитељи са једним или двоје дјеце прилажу доказ да је подносилац захтјева самохрани родитељ (пресуда о разводу брака или ледични лист или извод из матичне књиге умрлих за брачног друга, извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтјева) и изводе из матичне књиге рођених за дјецу до навршених 26 година живота, под условом да се редовно школују.
  Назад на листу питања
 
4. Да ли оба супружника у моменту подношења захтјева за кредит морају имати мање од 35 година старости?
  Само у случају када подносилац захтјева жели да буде сврстан у Групу I. Уколико подносилац захтјева жели да буде сврстан у неку од друге двије групе корисника (Бенефицирана група или Група II), онда то није неопходан услов.
  Назад на листу питања
 
5. Да ли проширење стана подразумјева и куповину већег стана?
  Да, али само у случају када површина постојеће стамбене јединице не прелази 20 m2 по члану домаћинства.
  Назад на листу питања
 
6. Шта је обезбјеђење код стамбених кредита?
  Пословна банка/МКД, у зависности од своје пословне политике, одређује инструменте обезбјеђења за стамбене кредите.
  Назад на листу питања
 
7. Може ли општина бити гарант заједницама етажних власника за дизање кредита?
  Правилима пласмана по кредитним линијама ИРБРС није предвиђено кредитирање заједница етажних власника. 
  Назад на листу питања
 
8. Како да се добије стамбени кредит у случају кад су обоје супружника на бироу за запошљавање?
  Подносилац захтјева за кредит мора бити кредитно способан, што значи да мора остваривати редован и стабилан мјесечни приход чији је износ довољан за сервисирање обавеза по кредиту.
  Назад на листу питања
 
9. Зашто нису предвиђена умањења каматних стопа за повратнике?
  Сви услови који се односе на кредитне линије су повољнији у односу на стандардне услове који се нуде код пословних банака/МКД тако да и ова категорија становништва, заједно са свим осталим категоријама, има право да користи ова средства под повољнијим условима који подразумјевају и умањене каматне стопе.
  Назад на листу питања
 
10. Да ли ће ИРБРС прихватити жиранта који има плату пријављену на минимални ЛД, а остало прима на руке? Код банке се води као кредитно неспособан.
  Пословна банка одређује кредитну способност подносилаца кредитног захтјева, као и жираната. ИРБРС се, као и пословна банка, води искључиво званичним подацима и документима.
  Назад на листу питања
 
11. Ако супружник који има 7. степен стручне спреме (група II) има лошије показатеље кредитне способности од другог супружника, може ли се за кредит задужити други супружник који не испуњава услов да има 7. степен стручне спреме а има боље показатеље кредитне способности?
  Да, уз услов да супружник који има завршен 7. степен стручне спреме потпише уговор о судужништву за одобрени кредит.
  Назад на листу питања

 

 

Поставите питање!

Нисте пронашли информацију коју тражите? Пошаљите нам своје питање и ми ћемо Вам у најкраћем року одговорити.

Унесите питање:
Име и презиме:
E-mail:

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.