Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ: Стимулативна пореска политика

 
Порез на добит (Закон о порезу на добит - Службени гласник РС, број 94/15)

Порез на добит у Републици Српској један је од најнижих у региону.

  Стопа пореза на добит
Република Српска 10%
Албанија 10%
Хрватска 20%
Србија 15%
Црна Гора 9%
Македонија 10%
Бугарска 10%
Румунија 16%
Извори:
  • Пореском обвезнику који на територији Републике Српске изврши улагање у опрему, постројења и непокретности за обављање регистроване производне дјелатности у вриједности већој од 50% остварене добити (пореске основице) текућег пореског периода, умањује се обавеза пореза на добит за 30%.

Приход ослобођен пореза по одбитку

Порез по одбитку обрачунава се и плаћа при исплати прихода страном правном лицу примјеном стопе 10% на износ прихода страног правног лица, уколико уговором о избјегавању двоструког опорезивања није другачије уређено. Порез по одбитку обрачунава се и плаћа при исплати прихода од дивиденде и удјела у добити страног правног лица примјеном стопе од 5% на износ тог прихода, уколико уговором о избјегавању двоструког опорезивања није другачије уређено.

Порез по одбитку не плаћа се на:

  • добит враћену у земљу страног правног лица која се односи на његово стално мјесто пословања у Републици Српској, при чему добит враћена у земљу значи преосталу добит страног правног лица након плаћеног пореза на добит у Републици Српској,
  • камате по кредитима и зајмовима кориштеним од правног лица из Републике Српске и сталног мјеста пословања страног правног лица у Републици Српској за улагање у опрему, постројења и непокретности,
  • приходе у облику камате или њеног функционалног еквивалента на дужничке хартије од вриједности које емитује Република Српска и јединице локалне самоуправе у њеном саставу.

 

Порез на доходак (Закон о порезу на доходак - Сл. гласник РС, 91/06, 128/06, 120/08, 71/10, 1/11 и 107/13):

- Порез на доходак плаћа се по стопи од 10% на бруто плату.

 

Порез на додату вриједност (Закон о порезу на додату вриједност - Службени гласник БиХ, 09/05, 35/05 и 100/08)

Порез на додату вриједност (ПДВ) плаћа се по јединственој пореској стопи у износу од 17%.
 
Обвезник чија је основна дјелатност извоз добара, има право на поврат ПДВ-а у року од 30 дана од подношења пријаве за ПДВ (убрзан поврат). Редовни поврат траје 60 дана.
 

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.