Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
24.12.2020  Актуелне продаје - АФРС и ФРРС
Продаја обвезница чији је емитент РС на берзи

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука, Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, нуди на

ПРОДАЈУ
обвезнице чији је емитент Република Српска, како слиједи:

Р.б. Ознака Назив Фонд Количина Цијена (%)
1. RSBD-O05 Република Српска 3,75% 06/09/24 Фонд за развој и запошљавање РС 1.800 99,88
2. RSBD-O05 Република Српска 3,75% 06/09/24 Фонд за реституцију РС 500 99,88
3. RSBD-O10 Република Српска 3,5% 06/03/24 Фонд за развој и запошљавање РС 3.000 103,95
4. RSBD-O10 Република Српска 3,5% 06/03/24 Фонд за реституцију РС 1.000 103,95
5. RSBD-O18 Република Српска 2% 08/04/25 Фонд за развој и запошљавање РС 195 96,04
6. RSBD-O18 Република Српска 2% 08/04/25 Фонд за реституцију РС 4.000 96,04
7. RSBD-O18 Република Српска 2% 08/04/25 Акцијски фонд РС 5.500 96,04
8. RSBD-O19 Република Српска 2% 16/04/25 Фонд за развој и запошљавање РС 10.000 96,02

 

Датум продаје је сваког радног дана од 28.12.2020. године дo рeaлизaциje прoдajних нaлoгa, a нajкaсниje дo 31.12.2020. године.

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе.

Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.