Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
04.12.2020  Саопштењa
Додијељена бесповратна средства за пројекте интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској

Након проведеног јавног конкурсa девет одабраних корисника данас је са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске (ИРБРС) потписало уговоре о додјели бесповратних средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2020/2021 години.

У складу са расположивошћу средстава у оквиру 7. циклуса Финансијског механизма, уговори су потписани са сљедећим корисницма, као што је приказано у наредној табели:

Ранг Назив подносоца Назив пројектног приједлога Износ суфинансирања
Финансијски механизам
Укупна вриједност пројекта
Приоритетна област 1: Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе
1. Општина Брод Успостављање модела одрживог управљања отпадом у општини  Брод 72.096,57 83.618,73 155.715,30
2. Општина Источно Ново Сарајево Јачање здравствених  капацитета општине Источно Ново Сарајево 25.350,00 72.150,00 97.500,00
3. Општина Шипово Побољшање квалитета и поузданости пружања стоматолошких услуга и интензивна едукација у сврху превенције обољења , унапређења и очувања оралног здравља дјеце 23.136,75 53.636,31 76.773,06
4. Општина Прњавор Модерна инфраструктура за развој пољопривреде и развијено село 82.644,17 100.000,00 182.644,17
5. ЈЗУ Дом здравља Бања Лука Набавка ултразвучног апарата за дијагностику и процјену клиничке слике пацијената заражених корона вирусом на примарном нивоу здравствене заштите 24.863,00 74.587,00 99.450,00
Укупно за финансирање из Приоритетне области 1 228.090,49 383.992,04 612.082,53
Приоритетна област 2: Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње
1. ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња Требиње - Јачање ресурса за производњу и пласман пољопривредних производа 34.515,00 90.195,30 124.710,30
2. Општина Мркоњић Град Покретање мини сиране у Подрашници у општини Мркоњић Град 15.361,18 45.706,14 61.067,32
3. Општина Пале Опремањем и едукацијом до стварања ланца вриједности :Подршка пољопривредним произвођачима Општине Пале 36.267,51 99.998,96 136.266,47
4. Општина Србац Развој пластеничке производње на подручју општине Србац (II фаза) 22.686,29 68.058,86 90.745,15
Укупно за финансирање из Приоритетне области 2 108.829,98 303.959,26 412.789,24
Укупно (I+II) 336.920,47 687.951,30 1.024.871,77

Финансијски механизам успостављен је како би пружио подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне самоуправе и на тај начин допринио јачању јавних услуга и руралног развоја у Републици Српској. Пројекaт је успостављен кроз заједничку сарадњу Министарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Амбасаде Швајцарске у БиХ, Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске. 

Средстава Финансијског механизма одoбравају се на бесповратној (грант) основи, а у овом циклусу Финансијског механизма била су доступна за подршку реализацији пројеката локалних заједница у сљедећим приоритетним областима:

1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе

2. Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње

Средства Финансијског механизма намијењена су за финансирање пројеката јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и институција на локалном нивоу. Стратешко управљање, вођење и усмјеравање, као и контролу и надзор над радом Финансијског механизма обавља Пројектни одбор, којег чине по један представник Министарства финансија РС, Министарства управе и локалне самоуправе РС, ИРБРС, UNDP БиХ и Амбасаде Швајцарске у БиХ док оперативно управљање Финансијским механизмом обавља ИРБРС.

У седмом циклусу локалне заједнице могле су аплицирати за средства Финансијског механизма у партнерству са другим јединицама локалне самоуправе, органима републичке управе, предузетницима, привредним друштвима, јавним установама, установама, локалним развојним агенцијама и удружењима грађана и фондацијама, уз услов да су јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или институције водећи апликанти. Финансијски допринос Механизма по појединачном финансираном пројекту није могао бити виши од 100.000 КМ. Поред тога, апликант је био дужан да обезбиједи суфинансирање, искључиво у новцу, у минималном износу од 25% укупне вриједности пројекта.

Одабир пројектних приједлога вршио се на основу јавног позива за достављање пројектних приједлога, у складу са јасно дефинисаним критеријумима за селекцију. 

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.