Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
01.10.2020  Саопштењa
Пројекат за опоравак и подршку фирми у Босни и Херцеговини – Позив за достављање примједби и коментара

Пројекат за опоравак и подршку фирми у Босни и Херцеговини (енг: Bosnia and Herzegovina Emergency Firm Support Project) намијењен је пружању подршке опоравку предузећа која су погођена економским утицајем пандемије COVID-19, и то кроз побољшање приступа финансирању и консолидоване програме јавне подршке. Пројекат се успоставља и реализује путем кредитног аранжмана Босне и Херцеговине са Свјетском банком – Међународном банком за обнову и развој, а састоји се од сљедећих компоненти:

1. Компонента 1 – кредитна линија намијењена пружању субсидијарног финансирања за одабране финасијске институције које учествују у реализацији Пројекта (пословне банке и микрокредитне организације), а које ће осигурати под-зајмове за прихватљиве кориснике, односно микро, мала и средња предузећа, у сљедећим циљним групама:

  • Циљна група 1 – веома погођена предузећа, која се суочавају са падом бруто промета / обрта од најмање 20 процената у другом кварталу 2020. године у поређењу са другим кварталом 2019. године, и
  • Циљна група 2 – недовољно опслужена микро, мала и средња предузећа, односно предузећа која су инклузивна за жене, новооснована предузећа и предузећа у неразвијеним подручјима, која се уобичајено перципирају као предузећа високог ризика што резултује већим ограничавањем кредитирања за те групације потенцијалних крајњих корисника чак у уобичајеним условима пословања.

2. Компонента 2 – јачање институционалног оквира и оквира програма као подршка опоравку предузећа преко услова заснованих на учинку (eng. performance-based conditions - PBC) гдје се осигурава релевантно финансирање програма за подршку Министарству развоја, предузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине и Министарству привреде и предузетништва Републике Српске како би: (1) усвојили годишњи акциони план и одредили буџет за програме који промовишу и подстичу усвајање технологија и дигитализације у фирмама са циљем повећавања продуктивности у периоду који ће услиједити након пандемије COVID-19; и (2) (и) успоставили механизам за мониторинг и евалуацију за процјену рада и ефикасност програма подршке и (ии) руководили свим програмима подршке за микро, мала и средња предузећа у Министарству у оквиру консолидованог оквира за мониторинг и евалуацију.

3. Компонента 3 - Управљање пројектом: финансирање трошкова у вези са питањима оперативног управља Пројектом, набавкама, заштитним механизмима за животну средину и социјална питања, анкетирањима којима се прати имплементација Пројекта те ревизијом Пројекта.

Укупна вриједност Пројекта износи 56 милиона евра и његова средства биће распоређена између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Пројекат ће имплементирати јединице за имплементацију пројекта (енг: Project Implementation Unit – PIU) које су смјештене у Инвестиционо-развојној банци Републике Српске и Министарству за привреду и предузетништво Републике Српске, односно Развојној банци Федерације Босне и Херцеговине и Министарству предузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине.

У циљу квалитетне и правовремене припреме Пројекта за опоравак и подршку фирми у Босни и Херцеговини, обавјештавамо јавност да је према смјерницама Свјетске банке потребно усвојити документе који су релевантни за питања заштите животне средине и друштвене одговорности те је потребно да исти прођу кроз процес јавних консултација.

Овим путем чинимо доступним јавности и нудимо као полазиште за процес јавних консултација, односно изношење примједби и коментара свих заинтересованих страна, сљедеће документе:

  1. План за преузимање обавеза за животну средину и социјална питања (енг: Environment and Social Commitment Plan – ESMS),
  2. План за ангажман интересних страна (енг: Stakeholder Engagement Plan – SEP), i
  3. Приједлог и оквир система за управљење животном средином и социјалним питањима за институције учеснице у Пројекту (енг: Environment and Social Management System).

Како би одржали предвиђену динамику припреме Пројекта, молимо све заинтересоване субјекте да се укључе у процес јавних консултација и да своје коментаре на претходне документе доставе најкасније до 07.10.2020. године до 15.00 часова на e-mail dusko.gluvic@irbrs.org или путем поште на адресу:

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске
Видовданска 2
78000 Бања Лука

Све достављене примједбе и коментари биће узети у разматрање приликом израде и усвајања коначних приједлога докумената, у сарадњи са особљем Свјетске банке.

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.