Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
21.09.2020  Актуелне продаје - АФРС и ФРРС
Заједничка продаја пакета акција 4 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-488/20 од 18.09.2020. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-40-4/20 од 11.09.2020. године, на основу којих се организујe заједничка продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске

Назив акционарског друштва „Млинпек“ АД Прњавор „Будућност“ АД Шамац „Сточар“ АД Бања Лука БРЦ „Шехер“ АД Бања Лука
Ознака ХОВ MLPS-R-A BUDU-R-A STOR-R-A SEHR-R-A
Сједиште акционарског друштва Магистрални пут 20, Прњавор Цара Душана 45, Шамац Моравска, Бања Лука Од Змијања Рајка 391, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 15610 - Производња млинских производа 36120 - Произв.рез.грађе, амбалаже, стол. и осталих производа од дрвета 15110 - Производња и обрада живот.меса 55300 - Ресторани
Укупан број акција 2.528.107 3.182.185 5.882.730 1.830.728
Номинална вриједност акције 1 1 1 1
Предмет продаје број акција из АФРС 302.545 954.648 1.160.423 193.190
% од укупног бр. 11,967255 29,999764 19,725927 10,552633
број акција из ФРРС 50.644 159.109 290.145 32.203
% од укупног бр. 2,003238 4,999992 4,932149 1,759027
број акција из ПРЕФ 101.288 318.219 580.288 64.405
% од укупног бр. 4,006476 10,000016 9,864264 3,517999
Укупан број акција на продаји 454.477 1.431.976 2.030.856 289.798
% од укупног броја 17,976969 44,999772 34,52234 15,829659
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,081 0,153 0,099 0,360
за пакет акција 36.812,64 219.092,33 201.054,74 104.327,28

 

I

Продаја пакета акција вршиће се у оквиру редовног берзанског трговања на Бањалучкој берзи, уношењем групних налога „све или ништа“, у трајању од 06.10.2020. године до реализације продајног налога, а најкасније до 30.10.2020. године.

II

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.

III

Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

V

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са Правилима Бањалучке берзе.

VI

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 334 730; 334 777
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 228 480.

 

Више информација у приложеном документу:

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.