Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
26.06.2019  Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Продаја пакета акција 5 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-405/19 од 24.06.2019. године на основу које се организује продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске:

Назив акционарског друштва „Млинпек“ АД Прњавор „Развитак“ АД Дворови Бијељина „Будућност“ АД Шамац „Сточар“ АД Бања Лука БРЦ „Шехер“ АД Бања Лука
Ознака ХОВ MLPS-R-A RAZV-R-A BUDU-R-A STOR-R-A SEHR-R-A
Сједиште акционарског друштва Магистрални пут 20, Прњавор Карађорђева бб, Дворови Бијељина Цара Душана 45, Шамац Моравска, Бања Лука Од Змијања Рајка 391, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 15610 - Производња млинских производа 20522 - Производња предмета од сламе, прућа и сл. 36120 - Производња резане грађе, амбалаже, столарије и осталих производа од дрвета 15110 - Производња и обрада животињског меса 55300 - Ресторани
Укупан број акција 2.528.107 854.255 3.182.185 5.882.730 1.830.728
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција из АФРС 302.545 256.287 954.648 1.160.423 193.190
% од укупног бр. 11,967255 30,001229 29,999764 19,725927 10,552633
број акција из ФРРС 50.644 42.713 159.109 290.145 32.203
% од укупног бр. 2,003238 5,000029 4,999992 4,932149 1,759027
Укупан број акција на продаји 353.189 299.000 1.113.757 1.450.568 225.393
% од укупног броја 13,970493 35,001258 34,999756 24,658076 12,31166
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,12 0,15 0,21 0,14 0,49
за пакет акција 42.382,68 44.850,00 233.888,97 203.079,52 110.442,57

 

I

Продаја пакета акција вршиће се у оквиру редовног берзанског трговања на Бањалучкој берзи, уношењем групних налога „све или ништа“, у трајању од 22.07.2019. године до реализације продајног налога, а најкасније до 26.07.2019. године.

II

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.

III

Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

V

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са Правилима Бањалучке берзе.

VI

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 334 730; 334 777

 

Повезани документи:

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.