Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
26.06.2019  Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Продаја пакета акција 5 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-405/19 од 24.06.2019. године на основу које се организује продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске:

Назив акционарског друштва „Млинпек“ АД Прњавор „Развитак“ АД Дворови Бијељина „Будућност“ АД Шамац „Сточар“ АД Бања Лука БРЦ „Шехер“ АД Бања Лука
Ознака ХОВ MLPS-R-A RAZV-R-A BUDU-R-A STOR-R-A SEHR-R-A
Сједиште акционарског друштва Магистрални пут 20, Прњавор Карађорђева бб, Дворови Бијељина Цара Душана 45, Шамац Моравска, Бања Лука Од Змијања Рајка 391, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 15610 - Производња млинских производа 20522 - Производња предмета од сламе, прућа и сл. 36120 - Производња резане грађе, амбалаже, столарије и осталих производа од дрвета 15110 - Производња и обрада животињског меса 55300 - Ресторани
Укупан број акција 2.528.107 854.255 3.182.185 5.882.730 1.830.728
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција из АФРС 302.545 256.287 954.648 1.160.423 193.190
% од укупног бр. 11,967255 30,001229 29,999764 19,725927 10,552633
број акција из ФРРС 50.644 42.713 159.109 290.145 32.203
% од укупног бр. 2,003238 5,000029 4,999992 4,932149 1,759027
Укупан број акција на продаји 353.189 299.000 1.113.757 1.450.568 225.393
% од укупног броја 13,970493 35,001258 34,999756 24,658076 12,31166
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,12 0,15 0,21 0,14 0,49
за пакет акција 42.382,68 44.850,00 233.888,97 203.079,52 110.442,57

 

I

Продаја пакета акција вршиће се у оквиру редовног берзанског трговања на Бањалучкој берзи, уношењем групних налога „све или ништа“, у трајању од 22.07.2019. године до реализације продајног налога, а најкасније до 26.07.2019. године.

II

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.

III

Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

V

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са Правилима Бањалучке берзе.

VI

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 334 730; 334 777

 

Повезани документи:

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.