Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
26.09.2018  Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Заједничка продаја пакета акција 3 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-550/18 од 24.09.2018. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-39-3/18 од 24.09.2018. године, на основу којих се организују заједничка продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске.

 
Назив акционарског друштва „Млинпек“ АД Прњавор „Глас Српске“ АД Бања Лука „Развитак“ а.д. Дворови, Бијељина
Ознака ХОВ MLPS-R-A GLSS-R-A RAZV-R-A
Сједиште акционарског друштва Магистрални пут 20, Прњавор Скендера Куленовића 93, Бања Лука Карађорђева бб, Дворови Бијељина
Шифра и назив претежне дјелатности 15610 - Производња млинских производа 22120 - Издавање новина 20522 - Производња предмета од сламе, прућа и сл.
Укупан број акција 2.528.107 2.848.576 854.255
Номинална вриједност акције 1 1 1
Предмет продаје број акција из АФРС 302.545 371.249 256.287
% од укупног бр. 11,9673 13,0328 30,0012
број акција из ФРРС 50.644 137.463 42.713
% од укупног бр. 2,0032 4,8257 5,0000
број акција из ПРЕФ 101.288 274.927 85.425
% од укупног бр. 4,0065 9,6514 9,9999
Укупан број акција на продаји 454.477 783.639 384.425
% од укупног броја 17,977 27,5099 45,0011
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,144 0,320 0,171
за пакет акција 65.444,69 250.764,48 65.736,68

  

I

Продаја пакета акција вршиће се у оквиру редовног берзанског трговања на Бањалучкој берзи,  уношењем групних налога „све или ништа“, у трајању од 15.10.2018. године до реализације продајног налога, а најкасније до 19.10.2018. године.

II

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.

III

Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

V

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са Правилима Бањалучке берзе.

VI

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 334 730; 334 777
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 228 480.

 

Више информација у приложеном документу:

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.