Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
29.05.2018  Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Заједничка продаја пакета акција 4 предузећа на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку број: 02-328/18  од 25.05.2018. године, а Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука Oдлуку број: УП-22-20/18 од 24.05.2018. године, на основу којих се организујe заједничка продаја пакета акција друштава из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Пензијског резервног фонда Републике Српске: 

Назив акционарског друштва „Млинпек“ АД Прњавор „Глас Српске“ АД Бања Лука „Микро електроника“ АД Бања Лука АД „Чајавец-мега“ Бања Лука
Ознака ХОВ MLPS-R-A GLSS-R-A CMEL-R-A CMEG-R-A
Сједиште акционарског друштва Магистрални пут 20, Прњавор Скендера Куленовића 93, Бања Лука Благоја Паровића бб, Бања Лука Краља Петра Карађорђевића 103, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 15610 - Производња млинских производа 22120 - Издавање новина 33200 - Производња мјерних инструмената и апарата 6820 - Изнајмљивање некретнина, за свој рачун
Укупан број акција 2.528.107 2.848.576 3.496.755 12.443.425
Номинална вриједност акције 1 1 1 1
Предмет продаје број акција из АФРС 302.545 371.249 922.127 2.983.079
% од укупног бр. 11,9673 13,0328 26,3709 23,9731
број акција из ФРРС 50.644 137.463 153.679 497.171
% од укупног бр. 2,0032 4,8257 4,3949 3,9955
број акција из ПРЕФ 101.288 274.927 307.359 994.342
% од укупног бр. 4,0065 9,6514 8,7898 7,9909
Укупан број акција на продаји 454.477 783.639 1.383.165 4.474.592
% од укупног броја 17,977 27,5099 39,5556 35,9595 *
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,16 0,32 0,50 0,51
за пакет акција 72.716,32 250.764,48 691.582,50 2.282.041,92
Напомена - - Неријешени имовинско-правни односи

 * Понуђени пакет акција од 35,9595% израчунат је на бази укупног акцијског капитала, а обзиром да исти чини и 2.500.000 преференцијалних акција, учешће понуђеног пакета у броју акција са правом гласа износи 45,0005%.

  

I

Продаја пакета акција вршиће се у оквиру редовног берзанског трговања на Бањалучкој берзи,  уношењем групних налога „све или ништа“, у трајању од 18.06.2018. године до реализације продајног налога, а најкасније до 22.06.2018. године.

II

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.

III

Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

V

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са Правилима Бањалучке берзе.

VI

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: + 387 51 334 730; 334 777
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 228 480.

 

Више информација у приложеном документу:

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.