Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
25.09.2017  Саопштењa
Најава Јавног позива зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa зa дoдjeлу срeдстaва Финaнсиjскoг мeхaнизмa 2017/2018

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС), у наредном периоду расписаће Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Рeпублици Српскoj зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa зa дoдjeлу срeдстaвa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa зa финaнсирaњe прojeкaтa интeгрисaнoг и oдрживoг лoкaлнoг рaзвoja 2017/2018.

Бесповратна средства Механизма намијењена су финансирању локалних приоритетних пројеката у областима: (1) побољшања доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, и (2) повећања обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње. Корисници средстава у износу од 50.000 до 100.000 КМ, могу бити јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, уз обавезу суфинансирања пројектних активност у минималном у износу од 25% њихове укупне вриједности.

Ради пружања подршке потенцијалним апликантима у процесу припреме пројектних приједлога, након објављивања Јавног позива, биће организовани „Отворени дани.“ Том приликом јединице локалне самоуправе имаће прилику детаљније се упознати са поступком аплицирања, као и теоријским и практичним захтјевима припреме конкурентних пројектних приједлога посвећених економском, социјалном и друштвеном развоју локалних заједница у Републици Српској.

Све информације о Јавном позиву биће доступне путем јавних гласила и интернет странице ИРБРС: www.irbrs.org

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.