Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
30.06.2016  Локалне развојне иницијативе
Резултати првог циклуса Финансијског механизма

ИРБРС представила Извјештај о процјени социо-економских утицаја 1. годишњег циклуса Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2014-2015.

Представљање Извјештаја одржано је на нивоу партнерских институција: Развојни програм Уједињених нација (УНДП), Швајцарска амбасада, Министарство финансија Републике Српске, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС). Представљању Извјештаја присуствовали су Sezin Sinanoglu, резидентни координатор УН у БиХ, Jose Guntern, директор за сарадњу амбасаде Швајцарске, министар за управу и локалну самоуправу Лејла Решић, представници министарства финансија, ИРБРС и општина.

Извјештај пружа цјеловит увид у остварене резултате и постигнуте ефекте јавног финансијског механизма у односу на иницијално постављене циљеве и промовисане социо-економске и развојне приоритете локалних заједница у Републици Српској. На бази стеченог искуства у провођењу 1. циклуса Финансијског механизма, Извјештај упућује на правце даљег побољшања његове ефикасности и ефективности, уједно преносећи „научене лекције“ за које су очекивања како ће бити корисне у упостављању сличних механизама финансирања – грант шема, концептуално и циљно усклађених са специфичностима потреба и приоритета свеукупног друштвено-економског раста и развоја Републике Српске.

Укупна вриједност реализованих пројеката u 1. Годишњем циклусу износи 851.719,86 КМ, од чега се 536.723,04 КМ (64%) односи на средства Финансијског механизма, док су преосталих 314.996,83 КМ (37%) обезбиједили корисници из сопствених извора. У структури финансијског доприноса Механизма, средства осигурана кроз СДЦ/УНДП Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) учествују са 402.283,70 КМ (75%), односно средства Владе Републике Српске, са 134.439,34 КМ (25%). Све остварене уштеде у односу на одобрене износе средстава Финансијског механизма биће искоришћене за финансирање пројеката у склопу 2. годишњег циклуса Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2015-2016.

Резултати и ефекти Финансијског механизма у подручју „јавних услуга,“ превасходно се огледају у сљедећем: изграђено је 4.143,00 m нове, те реконструисано и санирано 12.115,30 m постојеће водоводне мреже; набављена је опрема за службу хитне помоћи, укључујући и санитетско возило са пратећом опремом, на који начин су створене претпоставке за ефикасније пружање и повећање доступности примарне здравствене заштите за око 12.000 становника; набавком намјенских возила (специјално моторно возило за сакупљање и одвоз отпада, комбинована грађевинска машина и камион – кипер) и осталих средстава за опремање комуналних предузећа у двије новоформиране, претежно руралне локалне заједнице омогућено је повећање оперативности ових предузећа, а самим тим и доступности и квалитета јавних услуга што је нужна претпоставка за одржавање становништва на овим подручјима (око 2.900 становника). Резултати спроведене анкете упућују на позитивни став крајњих корисника када је у питању допринос имплементираних пројеката побољшању доступности и/или квалитета јавних услуга у овим локалним срединама.

Кроз финансирање одобрених пројеката у домену „руралног развоја,“ на двије (2) локације у општини Теслић инсталирани су погони за сушење и паковање воћа, те хладњача на подручју општине Мркоњић Град, укупних складиштарских капацитета од 60 Т. У склопу напора на проширењу „сировинске базе“ што је, уједно претпоставка одрживости и даљег развоја прерађивачких погона, реализованим пројектима набављено је и подијељено крајњим корисницима 4.350 садница шљиве у општини Теслић, односно 61.200 садница малине и систем за наводњавање 4,5 ha нових малињака у општини Рудо. Крајњи корисници исказали су позитивни став о доприносу имплеметираних пројеката на повећање конкурентности и одрживости воћарске производње; динамика ефектуирања пројектних резултата на повећање прихода домаћинстава у руралним срединама условљена је вегетативним циклусом и осталим условима воћарске производње те ће бити видљиви кроз наредни временски период. 

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.