Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
07.06.2016  Продаја ХОВ - АФРС
Допуна јавног позива за учешће на тендеру ради продаје акција у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ДОПУНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-17/2
ради продаје акцијског капитала у:

Акционарском друштву „НОВА ТВОРНИЦА ПРЕЧИСТАЧА“ Рогатица

У тачки 7. Јавног позива за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-17/2 ради продаје акцијског капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица објављеног у Гласу Српске дана 12.05.2016. године додаје се сљедећа реченица: „ Рок важности банкарске гаранције износи најмање 180 (словима: стотинуосамдесeт) дана од 16.06.2016. године.“

Ова допуна ће се објавити и на интернет страници: www.irbrs.org на једном од службених језика који су у употреби у Републици Српској и на енглеском језику.

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.