Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
25.03.2013  Продаја ХОВ - ФРРС
Продајa пакета акција предузећа Грaђeвинскo зaнaтствo и Tрaвуниja

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe а.д. Бања Лука, заједничким налогом, организују аукције за продају пакета акција сљедећих емитената:

Назив емитента: Грaђeвинскo зaнaтствo a.д. Tрeбињe Tрaвуниja a.д. Tрeбињe
Ознака емитента: GZAN TRAV
Број акција ПРЕФ: 37.791 177.388
% власништва ПРЕФ-а: 10,00% 10,00%
Број акција Фонда за реституцију РС: 18.895 88.695
% власништва Фонда за реституцију РС: 4,999921% 5,00%
Укупан број акција који се нуди на продају: 56.686 266.083
Укупан % власништва: 14,99% 15,00%
Почетна цијена по акцији: 0,16 КМ 0,57 KM
Почетна цијена пакета акција: 9.069,76 KM 151.667,31 KM
Стандард повећања цијене по акцији: 0,001 KM 0,01 KM
 

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

Датум одржавања аукције је сваког радног дана од 01.04.2013. до реализације продајног налога, а најкасније до 05.04.2013. године.

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.