Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
22.03.2013  Саопштењa
Зграда Музеја савремене умјетности није била у програму приватизације

Увидом у програм приватизације и пратеће табеле за предузеће АД Аутопревоз, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) је утврдила да садашња зграда Музеја савремене умјетности РС није била исказана у пратећим табелама, тачније у табели 2 – грађевински објекти. Самим тим није ушла у вриједност имовине предузећа.

Уколико би се у даљњем поступку пред надлежним судовима утврдило да је зграда Музеја савремене умјетности власништво „Аутопревоза“, ИРБРС би примјенила члан 6 Уговора о продаји 24,32% државног капитала који гласи:

„Ако се након закључења овог уговора, вриједност имовине предузећа повећа по основу неког ранијег права, за које продавац није знао, јер није било приказано у програму приватизације, нити је ушло у укупну вриједност капитала предузећа, купци прихватају обавезу да доплате разлику продајне цијене у висини од 24,32% увећања вриједности те имовине. Обавеза плаћања разлике продајне цијене из претходног става овог члана доспијева у року од 7 дана од дана сазнања уговорних страна да је дошло до повећања вриједности имовине предузећа“.

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.