Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
01.02.2013  Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Одлука о продаји акција предузећа Крајинапетрол
На основу Одлуке Владе Републике Српске о доношењу Посебног приватизационог програма Акционарског друштва за трговину нафтом, нафтиним дериватима и течним гасом „Крајинапетрол“ Бања Лука, број: 04/1-012-2-2930/12 од 18.12.2012. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку о продаји акција на берзи, број: 02-26/13 од 30.01.2013. године, којом се организује заједничка аукција за пакет акција предметног друштва из портфеља Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске:
 
Назив акционарског друштва Акционарско друштво за трговину нафтом, нафтиним дериватима и течним гасом „Крајинапетрол“ Бања Лука
Ознака ХОВ KRPT-R-A
Сједиште акционарског друштва Ивана Фрање Јукића 2
Шифра и назив претежне дјелатности 50500
Трговина на мало моторним горивима
Укупан број акција 13.876.371
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција из АФРС 5.865.136
% од укупног брoja 42,267074 
број акција из ФРРС 451.146 
% од укупног брoja  3,251182
Укупан број акција на продаји  6.316.282
% од укупног броја 45,518256
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 1,46 
за пакет акција 9.221.771,72 
Стандард повећања цијене једне акције  0,01
НАПОМЕНА: Неријешени имовинско-правни односи
 
 
I
Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи сваког дана од 19.02.2013. године до реализације продајног налога, а најкасније до 21.02.2013. године.
 
II
Подаци о пословним резултатима акционарског друштва могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.
 
III
Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).
 
IV
Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника, за акције у власништву Акцијског фонда Републике Српске, наплаћују се од купца.
 
V
Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.
 
VI
Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.
 
VII
Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 334 730; 334 777
 
 
 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.