Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
21.01.2013  Саопштењa
План пласмана ИРБРС у 2013. години

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) пласираће током 2013. године укупно 260 милиона КМ у привреду Републике Српске.

ИРБРС ће пласирати средства путем кредитних линија и зајмова те путем куповине ХОВ, у складу сa законским и другим прописима, инвестиционом политиком те одредбама споразума са Свјетском банком (WB) и Европском инвестиционом банком (EIB). Кредитни пласмани износиће 184 милиона КМ, а пласмани у хартије од вриједности 76 милиона КМ.

ИРБРС ће одобравати пласмане у оквиру планираних износа. Уколико потражња за појединим кредитним линијама буде мања од планираног износа, постоји могућност да се изврши реалокација те да се средства усмјере у оне кредитне линије чија потражња премашује планиране износе. Одлуку о реалокацији средстава донијеће Управа ИРБРС.

Пласман средстава путем кредитних линија и зајмова врши се у складу са важећим Правилима која доноси Влада РС у функцији Скупштине акционара ИРБРС. Пласман по кредитним линијама из средстава кредитних задужења РС по основу међународних споразума са WB и EIB реализује се према одредбама ових споразума и интерних аката ИРБРС.

План пласмана усклађен је са расположивим револвинг средствима, спољним (међународним) изворима финансирања, те објективно очекиваном тражњом за кредитним производима ИРБРС.

План кредитних пласмана у 2013:

Кредитна линија Износ (у КМ)
Кредити за почетне пословне активности 350.000
Кредити за микробизнис у пољопривреди 3.700.000
Кредити за пољопривреду 11.000.000
Кредити за предузетнике и предузећа 61.000.000
Стамбени кредити 23.000.000
Кредити за мала и средња предузећа (WB) 60.488.113
Кредити за мала и средња предузећа (EIB) 20.000.000
Зајмови за незапослене демобилисане борце 4.500.000
Укупно кредитни пласмани 184.038.113

План пласмана у ХОВ у 2013:

Емитент Износ (у КМ)
Пословни субјекти, банке, осигуравајућа друштва и Република Српска 60.000.000
Јединице локалне самоуправе 16.000.000
Укупно пласмани у ХОВ 76.000.000

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.