Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
19.10.2011  Продаја ХОВ - АФРС
Одлука о продаји пакета акција предузећа „Очна оптика“ а.д. Бања Лука
На основу члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 56/06), члана 5. и 15. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 01/07, 53/07, 41/08, 58/09 и 79/11), члана 11. став 1. тачка а) Закона о Акцијском фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 56/06 и 01/07), члана 26. Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, члана 7. и 11. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 201. сједници одржаној дана 14.10.2011. године донијела је
 
О Д Л У К У
о продаји акција на берзи
 
 
I
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), организовањем посебне аукције за пакет акција, нуди на продају акције предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске:
 
Назив акционарског друштва „ Очна оптика “ а.д. Бања Лука
Ознака ХОВ OPTI-R-A
Сједиште акционарског друштва Улица Веселина Маслеше 2 Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 52.482
Трговина на мало сатовима, накитом, фотографском, оптичком и сличном опремом
Укупан број акција 210.000
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција из АФРС 160.503
% од укупног брoja 76,43
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 4,80
за пакет акција 770.414,40
Стандард повећања цијене једне акције 0,04
НАПОМЕНА: Неријешени имовинско-правни односи за пословни простор у улици Веселина Маслеше 2 Бања Лука
 
 
II
Аукција за пакет акција одржаће се на Бањалучкој берзи, у складу са Правилима Бањалучке берзе, сваког дана од 07.11.2011. године до реализације продајног налога, а најкасније до 09.11.2011. године:
 
III
Подаци о пословним резултатима акционарског друштва могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com.
 
IV
Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца .
 
V
Средство плаћања у поступку приватизације је новац.
 
VI
Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.
 
VII
Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.
 
VIII
Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: + 387 51 349-691; 334-766
 

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.