Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
17.11.2010  Продаја ХОВ - АФРС
Одлука о продаји акција предузећа "Планина" Блатница на берзи

На основу члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08) и члана 15. Правила куповине и продаје хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске" број: 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 170. сједници одржаној дана 12.11.2010. године д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
о продаји акција на берзи

I

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), организовањем посебне аукције за пакет акција, нуди на продају акције предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске:

Назив акционарског друштва АД ППП „Планина“ Блатница
Ознака ХОВ PLNA-R-A
Сједиште акционарског друштва Блатница бб, Теслић
Шифра и назив претежне дјелатности 01210
узгој говеда и производња млијека
Укупан број акција 1.552.844
Номинална вриједност акције 1
Предмет продаје број акција 500.388
% од укупног бр. 32,223971
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,53
за пакет акција 265.205,64
Стандард повећања цијене једне акције 0,01

 

II

Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи дана 02.12.2010.године.

 

III

Подаци о пословним резултатима акционарског друштва могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com.

 

IV

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци акција из тачке 1. ове одлуке.

 

V

Средство плаћања је новац.

 

VI

Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника, за акције у власништву Акцијског фонда Републике Српске, наплаћује се од купца.

 

VII

Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.

 

VIII

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Телефон: + 387 51 349-691; 334-766
Е-mail: dijana.sredic@irbrs.net, vanja.manojlovic@irbrs.net

 

Више података о предузећу можете пронаћи овдје.

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.