Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
31.03.2010  Продаја ХОВ - АФРС
Измјeна и допуна Одлуке о промјени цијена акција на берзи

На основу члана 8. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 155. сједници одржаној дана 25.03.2010.године д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
о измјeни и допуни Одлуке о промјени цијена акција на берзи број: 02-361/09 од 21.05.2009. године

I

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), мијења и допуњује Одлуку о промјени цијена акција број: 02-361/09 од 21.05.2009. године, на начин да се акције предузећа „Велепромет“ АД Зворник бришу и допуњују се са акцијама два предузећа настала статусном промјеном-подјелом, на начин како слиједи:

Назив акционарског друштва "Хит Центар" АД Зворник "Нови Велепромет" АД Зворник
Ознака ХОВ HTCE-R-A NVEL-R-A
Сједиште акционарског друштва Каракај бб, Зворник Улица Светог Саве 3/3, Зворник
Шифра и назив претежне дјелатности 70.200
Изнајмљивање некретнина за свој рачун
70.200
Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун
Укупан број акција 2.552.238 6.997.926
Номинална вриједност акције 1 1
Предмет продаје број акција 415 1.139
% од укупног бр. 0,016260 0,016276
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,48 0,48
за пакет акција 199,20 546,72

а из дате табеле брише се предузеће „Житопродукт“ АД Бања Лука због отвореног стечајног поступка.

II

Датум уношења налога са почетним продајним цијенама једне акције и пакета акција у берзански систем трговања је 19.04.2010.године.

III

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com.

IV

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са прописима који регулишу пословање берзанских посредника и правилима берзе.

V

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

VI

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

VII

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Телефон: + 387 51 349-691; 334-766
E-mail: dijana.sredic@irbrs.net
             vanja.manojlovic@irbrs.net 

 

Детаљније информације о пословним резултатима свих акционарских друштава која су предмет продаје на берзи можете погледати овдје:

Преглед података о предузећима - 406 kB (.pdf)

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.