Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
24.11.2008  Приватизација
Десет година приватизације: остварени резултати

Од почетка процеса приватизације до новембра 2008. године у Републици Српској је приватизовано укупно 711 предузећа или 65% од укупног броја.

Приватизациони приходи износе 1.717.937.931 КМ, од чега је 1.536.035.575 КМ или 89% плаћено у готовини, а преостали износ (11%)  је плаћен купонима старе девизне штедње.

Од 1.536.035.575 готовине 98% отпада на приватизацију стратешких предузећа. Од тога, чак 97% прихода је остварено приватизацијом "Телекома Српске" и три предузећа из области нафтне индустрије.

Поред прихода остварених по основу продајне цијене, продајом стратешких предузећа у Републици Српској обезбијеђене су инвестиције у укупном износу од 255.427.421 КМ.

Средином 2006. године усвојен је  нови Закон о приватизацији државног капитала а годину дана касније формирана је Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС), која је између осталог преузела и улогу продавца државног капитала.

ИРБРС је приватизовала укупно 19 предузећа, од чега 4 стратешка предузећа приватизована су методом тендера, док је државни капитал у 15 предузећа продат путем берзе. Остварени су приватизациони приходи у износу од 15.454.101 КМ. 
 

 

Оцјена резултата

Резултати приватизације предузећа у којима је држава, након ваучерске приватизације, продавала мањински пакет акција (до 30% од укупног капитала), нису испунили очекивања, нарочито када је у питању запошљавање, додатно инвестирање и покретање производње.

Купцима мањинског пакета акција држава није могла наметнути одређене обавезе, нарочито у погледу запошљавања и инвестирања, с обзиром да исти нису у могућности да самостално доносе кључне одлуке у предузећима. С друге стране, поједини од њих опредијелили су се за куповину предузећа из шпекулативних разлога. Усљед наведеног, изостао је прилив свјежег капитала неопходан за опстанак и развој ових ових предузећа, те у јавности створен негативан однос према приватизацији уопште. 

Приватизација стратешких предузећа у Републици Српској дала је знатно боље резултате. Ово првенствено захваљујући чињеници да је држава у овим предузећима задржала статус већинског акционара, те је била у могућности да на продају понуди контролни пакет акција.

Продаја путем берзе ће у наредном периоду бити доминантна метода приватизације. Планом за 2008. годину било је предвиђено да се аукцијама на берзи, без постављања додатних услова, прода државни капитал у укупно 58 предузећа, од чега је до данас продато 10 пакета акција. Акције додатних 20 предузећа нуђене су у неколико наврата безуспјешно на продају. Због финансијске кризе и пада тржишта капитала тешко је прогнозирати будућа кретања.

 

Перспективе процеса приватизације у Републици Српској

Процес приватизације се налази у завршној фази, што је видљиво из чињенице да је у Акцијском фонду преостало 400 предузећа сљедеће структуре:

 • 28 стратешких предузећа, (од којих 11 неће бити предмет приватизације а остала ће се приватизовати по посебном приватизационим програмима које доноси Влада, уз сагласност Народне скупштине);
 • 87 комуналних предузећа;
 • 36 предузећа која се баве информисањем и многа су регистрована као установе, а стратегија њихове приватизације није дефинисана;
 • 118 предузећа у којима је покренут поступак стечаја или ликвидације усљед чега иста не могу бити предмет приватизације, изузев у случају спровођења поступка стечајне реорганизације;
 • 131 осталих предузећа.


Будући правци дјеловања у процесу приватизације

 • убрзати продају државног капитала у преосталим предузећима за која постоји исказан интерес инвеститора и код којих не постоје значајније препреке приватизацији;
 • реструктуирати предузећа која имају тржишну перспективу а у сврху њихове успјешне приватизације;
 • иницирати покретање поступака ликвидације или стечаја у оним предузећима која ни након бројних покушаја није могуће приватизовати због лоше ситуације у којој се иста налазе, као и предузећа која није могуће ускладити са важећом законском регулативом  у Републици Српској;
 • дефинисати статус предузећа из комуналног сектора и јавних медија;
 • искористити остварене приватизационе приходе за даљње јачање и развој предузећа.
   
 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.