Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
19.09.2008  Продаја ХОВ - АФРС
Одлука о продаји акција на берзи

На основу члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 90. сједници одржаној дана 18.09.2008. године  д о н и ј е л а   ј е

 

О Д Л У К У
о продаји акција на берзи 
 
 
 I 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), организовањем посебних аукција за пакет акција, нуди на продају акције слиједећих предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске:

Назив акционарског друштва АД „Босанка“ Пале АД „Будућност“ Шамац Хотел „Крајина“ АД Мркоњић Град АД  „Интал“ Милићи АД "Извор" Билећа
Ознака ХОВ BOSA-R-A BUDU-R-A HTKR-R-A INTL-R-A IZVR-R-A
Сједиште акционарског друштва Грује Новаковића, Соколац Цара Душана 45, Шамац Карађорђева 1, Мркоњић Град Браће Јакшић, Милићи Краља Александра 17, Билећа
Шифра и назив претежне дјелатности

12202

Производња плоча

36120

Производња резане грађе, амбалаже, столарије и осталих производа од дрвета

55110

Хотели и мотели, с рестораном

20300

Производња грађевинске столарије

55110

Хотели и мотели, с рестораном

Укупан број акција 945.774 3.182.185 1.743.980 1.411.962 4.647.240
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 283.732 954.648 523.181 25.866 1.366.163
% од укупног бр. 29,999979 29,999764 29,999255 1,831919 29,397298
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,59 0,90 0,23 1,44 0,81
за пакет акција 167.401,88 859.183,20 120.331,63 37.247,04 1.106.592,03
Стандард повећања цијене једне акције 0,01 0,02 0,01 0,04 0,01

 

Назив акционарског друштва АД "Металрад" Модрича АД "Петар Мркоњић" Модрича БРЦ "Шехер" Бања Лука АД "Соко ФТС" Љубиње "Соко гума" АД Љубиње
Ознака ХОВ MTLR-R-A PMRK-R-A SEHR-R-A SFTS-R-A SGUM-R-A
Сједиште акционарског друштва Војводе Степе Степановића 53, Модрича Берлинска бб, Модрича Од Змијања Рајка 391, Бања Лука Љубиње Црногорски пут бб, Љубиње
Шифра и назив претежне дјелатности 11320 Производња металних конструкција 01300 Мешовито фармерство 55300 Ресторани 28750 Производња осталих металних производа 25130 Производња осталих производа од гуме
Укупан број акција 2.716.175 12.080.666 1.830.728 6.529.437 1.266.306
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 814.851 3.624.124 193.190 1.958.842 379.896
% од укупног бр. 29,999945 29,999373 10,552633 30,000167 30,000332
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,38 0,43 1,08 0,52 0,47
за пакет акција 309.643,38 1.558.373,32 208.645,20 1.018.597,84 178.551,12
Стандард повећања цијене једне акције 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

 

Назив акционарског друштва АД "Тргопром" Билећа АД "Унионинвест" Источно Сарајево АД "Велепромет" Зворник АД "Велепромет -РК" Шамац Хотел „Босна“ АД Бања Лука
Ознака ХОВ TRPR-R-A UNIN-R-A VL-R-A VPRK-R-A HBSN-R-A
Сједиште акционарског друштва Обилићев Вијенац 23, Билећа Равногорска бб, Источно Сарајево Улица Светог Саве 3/3, Зворник Николе Тесле 45, Шамац Краља Петра I Карађорђевића 97, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности

52110

Неспецијализована трговина на мало-храна

74200

Архитектонске и инжењерске дјелатности

70200

Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун

51380

Неспецијализована трговина на велико храном

55110

Хотели и мотели, с рестораном

Укупан број акција 1.808.763 780.201 9.550.164 2.886.547 18.968.379
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 542.566 234.055 1.554 865.979 3.923.717
% од укупног бр. 29,996522 29,999321 0,016272 30,000516 20,685568
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,72 0,69 0,64 0,52 0,54
за пакет акција 390.647,52 161.497,95 994,56 450.309,08 2.118.807,18
Стандард повећања цијене једне акције 0,02 0,01 0,02 0,02 0,06

 

Назив акционарског друштва „Развитак“ АД Дворови, Бијељина "Сточар" АД Бања Лука „Млинпек“ АД Прњавор Житопродукт“ АД Бања Лука „Унис ферос“ АД Сребреница
Ознака ХОВ RAZV-R-A STOR-R-A MLPS-R-A ZPBL-R-A UFRS-R-A
Сједиште акционарског друштва Карађорђева бб, Бијељина Моравска, Бања Лука Магистрални пут 20, Прњавор Синише Мијатовића 9, Бања Лука Поточари, Сребреница
Шифра и назив претежне дјелатности

20522

Производња предмета од сламе, прућа и сл.

15110

Производња и обрада животињског меса

15610

Производња млинских производа

15610

Производња млинских производа

26820

Производња производа од азбеста и сл.

Укупан број акција 854.255 5.882.730 2.528.107 33.784.338 1.962.438
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 256.287 1.160.423 302.545 8.521.378 588.742
% од укупног бр. 30,001229 19,725927 11,967255 25,222865 30,000540
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,72 0,38 0,81 0,59 0,01
за пакет акција 184.526,64 440.960,74 245.061,45 5.027.613,02 5.887,42
Стандард повећања цијене једне акције 0,02 0,01 0,01 0,01 0,002

 

II 

Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи дана 08.10.2008. године, на начин предвиђен чланом 13. Правила продаје на берзи.

 

III 

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com. 

 

IV 

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

 

V

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

 

VI 

Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца.


 

VII 

Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.

 

VIII 

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766
e-mail: dragan.cerovac@irbrs.net
             vanja.manojlovic@irbrs.net 

У прилогу се налазе кратки профили предузећа чије су акције понуђене на продају.

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.