Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
23.07.2008  Продаја ХОВ - АФРС
Одлука о продаји акција на берзи

На основу члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 80. сједници одржаној дана 21.07.2008. године  д о н и ј е л а   ј е


О Д Л У К У
о продаји акција на берзи

 
 I
 
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), организовањем посебних аукција за пакет акција, нуди на продају акције слиједећих предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске:
 
Назив акционарског друштва АД „Босанка“ Пале АД „Будућност“ Шамац Хотел „Крајина“ АД Мркоњић Град АД  „Интал“ Милићи АД "Извор" Билећа
Ознака ХОВ BOSA-R-A BUDU-R-A HTKR-R-A INTL-R-A IZVR-R-A
Сједиште акционарског друштва Грује Новаковића, Соколац Цара Душана 45, Шамац Карађорђева 1, Мркоњић Град Браће Јакшић, Милићи Краља Александра 17, Билећа
Шифра и назив претежне дјелатности

12202

Производња плоча

36120

Производња резане грађе, амбалаже, столарије и осталих производа од дрвета

55110

Хотели и мотели, с рестораном

20300

Производња грађевинске столарије

55110

Хотели и мотели, с рестораном

Укупан број акција 945.774 3.182.185 1.743.980 1.411.962 4.647.240
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 283.732 954.648 523.181 25.866 1.366.163
% од укупног бр. 29,999979 29,999764 29,999255 1,831919 29,397298
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,648 0,990 0,252 1,440 0,900
за пакет акција 183.858,34 945.101,52 131.841,61 37.247,04 1.229.546,70
Стандард повећања цијене једне акције 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

 

Назив акционарског друштва АД "КТК Алхос" Соколац АД "Металрад" Модрича АД "Петар Мркоњић" Модрича БРЦ "Шехер" Бања Лука АД "Соко ФТС" Љубиње
Ознака ХОВ KTKA-R-A MTLR-R-A PMRK-R-A SEHR-R-A SFTS-R-A
Сједиште акционарског друштва Занатски центар бб, Соколац Војводе Степе Степановића 53, Модрича Берлинска бб, Модрича Од Змијања Рајка 391, Бања Лука Љубиње
Шифра и назив претежне дјелатности

52420

Трговина на мало одјећом

11320

Производња металних конструкција

01300

Мешовито фармерство

55300

Ресторани

28750

Производња осталих металних производа

Укупан број акција 5.486.627 2.716.175 12.080.666 1.830.728 6.529.437
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 1.645.986 814.851 3.624.124 193.190 1.958.842
% од укупног бр. 29,999962 29,999945 29,999373 10,552633 30,000167
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,468 0,414 0,468 1,080 0,576
за пакет акција 770.321,45 337.348,31 1.696.090,03 208.645,20 1.128.292,99
Стандард повећања цијене једне акције 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

 

Назив акционарског друштва "Соко гума" АД Љубиње АД "Тргопром" Билећа АД "Унионинвест" Источно Сарајево АД "Велепромет" Зворник АД "Велепромет -РК" Шамац
Ознака ХОВ SGUM-R-A TRPR-R-A UNIN-R-A VLPT-R-A VPRK-R-A
Сједиште акционарског друштва Црногорски пут бб, Љубиње Обилићев Вијенац 23, Билећа Равногорска бб, Источно Сарајево Улица Светог Саве 3/3, Зворник Николе Тесле 45, Шамац
Шифра и назив претежне дјелатности

25130

Производња осталих производа од гуме

52110

Неспецијализована трговина на мало-храна

74200

Архитектонске и инжењерске дјелатности

70200

Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун

51380

Неспецијализована трговина на велико храном

Укупан број акција 1.266.306 1.808.763 780.201 9.550.164 2.886.547
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 379.896 542.566 234.055 1.554 865.979
% од укупног бр. 30,000332 29,996522 29,999321 0,016272 30,000516
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,522 0,792 0,756 0,702 0,576
за пакет акција 198.305,71 429.712,27 176.945,58 1.090,91 498.803,90
Стандард повећања цијене једне акције 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

 

Назив акционарског друштва „Градишка тржница“ АД Градишка Хотел „Босна“ АД Бања Лука „Поткозарје“ АД Градишка „Развитак“ АД Дворови, Бијељина „Млинпек“ АД Прњавор
Ознака ХОВ GTRG-R-A HBSN-R-A PTKZ-R-A RAZV-R-A MLPS-R-A
Сједиште акционарског друштва Козарских устаника 36/1, Градишка Краља Петра I Карађорђевића 97, Бања Лука Доситејева 1, Градишка Карађорђева бб, Бијељина Магистрални пут 20, Прњавор
Шифра и назив претежне дјелатности

70200

Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун

55110

Хотели и мотели, с рестораном

52110

Неспецијализована трговина на мало

20522

Производња предмета од сламе, прућа и сл.

15610

Производња млинских производа

Укупан број акција 70.046 18.968.379 8.317.272 854.255 2.528.107
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 43.829 3.923.717 1.803.150 256.287 302.545
% од укупног бр. 62,571739 20,685568 21,679584 30,001229 11,967255
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 8,100 0,540 0,360 0,792 0,900
за пакет акција 355.014,90 2.118.807,18 649.134 202.979,30 272.290,50
Стандард повећања цијене једне акције 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

 

Назив акционарског друштва „Мекоте“ АД Хан Пијесак „Унис ферос“ АД Сребреница “Чајавец-алатница“ а.д. Бања Лука „Рекреатурс“ АД Бања Лука „Житопродукт“ АД Бања Лука
Ознака ХОВ MEKT-R-A UFRS-R-A CJAL-R-A REKT-R-A ZPBL-R-A
Сједиште акционарског друштва Мекоте бб, Хан Пијесак Поточари, Сребреница Јована Дучића 25, Бања Лука Вељка Млађеновића бб, Бања Лука Синише Мијатовића 9, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности

02020

Услуге у шумарству

26820

Производња производа од азбеста и сл.

28620

Производња алата

55300

Ресторани

15610

Производња млинских производа

Укупан број акција 543.094 1.962.438 1.870.079 2.312.718 33.784.338
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 162.944 588.742 378.411 693.790 8.521.378
% од ук. бр. 30,002909 30,000540 20,235028 29,998902 25,222865
Почетна прод. цијена (у КМ) за једну акцију 0,01 0,01 1,00 0,01 0,65
за пакет акција 1.629,44 5.887,42 378.411 6.937,90 5.538.895,70
Стандард повећања цијене једне акције 0,002 0,002 0,02 0,002 0,01


 

II
 

Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи дана 08.08.2008. године, на начин предвиђен чланом 13. Правила продаје на берзи.

 

III
 

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com. 

 

IV
 

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

 

V
 

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

 

VI
 

Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца.

 

VII
 

Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.


VIII
 

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766
e-mail: dragan.cerovac@irbrs.net
vanja.manojlovic@irbrs.net  

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.