Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
16.07.2008  Продаја ХОВ - АФРС
Измјена Одлуке о продаји пакета акција А.Д. ГИК "Хидроградња"

На основу члана 5. и 15. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 01/07, 53/07 и 41/08), члана 4. став 4. и члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08) и Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-1492/08 од 12.06.2008. године, Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 77. сједници одржаној дана, 08. и 09.07.2008. године  донијела је

 

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о продаји на берзи пакета акција предузећа
АД ГИК „Хидроградња“ Источно Сарајево-Пале
 
  
I

У тачки VI став 2. Одлуке о продаји на берзи пакета акција предузећа АД ГИК „Хидроградња“ Источно Сарајево-Пале број: 02-662/08 од 01.07.2008. године, објављена у дневном листу „Глас Српске“ дана 03.07.2008. године, иза слова „и“ број „3“ замјењује се бројем „4“.

 

II

У осталом дијелу текста Одлука остаје неизмијењена.

 

                                                    
 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.