Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
10.04.2023  Актуелне продаје - АФРС и ФРРС
Продаја обвезница чији је емитент Република Српска

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, нуди на продају обвезнице чији је емитент Република Српска : 

Рб Ознака ХоВ Назив емитента / каматна стопа, доспијеће емисије Фонд Количина Цијена (%)
1 RSBD-O32 Република Српска 5,00% 16/09/29 Акцијски фонд Републике Српске 5.000 100,00
2 RSBD-O32 Република Српска 5,00% 16/09/29 Фонд за реституцију Републике Српске 390 100,00

Датум продаје је сваког радног дана од 05.04.2023. године дo рeaлизaциje прoдajних нaлoгa, a нajкaсниje дo 30.04.2023.године.

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.