Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
28.09.2022  Продаја ХОВ - АФРС
Продаја акција емитента „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, нуди на продају редовне акције емитента „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

Назив акционарског друштва „КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука
Ознака ХОВ KROS-R-A
Сједиште акционарског друштва Браће Пантића бр.2, 78000 Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 65.12 - остало осигурање
Укупан број акција 20.668.191
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција из АФРС 4.768.192
% власништва 23,07
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,193
за пакет акција 920.261,056

 

Метод продаје је налогом „све или ништа“. Датум продаје је сваког радног дана од 10.10.2022. године дo рeaлизaциje прoдajнoг нaлoгa, a нajдуже дo 24.10.2022. године

Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).

 

Напомена:

У складу са чланом 61. Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“ број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19) „свако физичко или правно лице које намјерава да стекне, непосредно или посредно, квалификовани удио у неком друштву за осигурање које има сједиште у Републици Српској, мора претходно у писаном облику пријавити Агенцији за осигурање РС, односно да поднијети захтјев за издавање претходне сагласности“.

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.