О нама | About us - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
О нама

ЗАКОНСКИ И ДРУГИ АКТИ

 
Овдје можете пронаћи све релевантне правне и друге документе, којима је уређена улога и дјеловање ИРБРС у економском систему Рeпублике Српске.

Закони

Статути

Правила

Остали акти

 
 
Закони Број Службеног гласника РС
Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске - 68 kB (.pdf) 56/06
Закон о измјенама и допунама Закона о ИРБРС - 75 kB (.pdf) 28/13
Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске - 61 kB (.pdf) 56/06
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање РС - 75 kB (.pdf) 28/13
Закон о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске - 185 kB (.pdf) 111/21
Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске - 184 kB (.pdf) 56/22
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске - 367 kB (.pdf) 28/23
Закон о Фонду за развој источног дијела Републике Српске - 56 kB (.pdf) 52/07
Закон о измјенама Закона о Фонду за развој источног дијела РС - 80 kB (.pdf) 28/13
Закон о Фонду становања Републике Српске - 89 kB (.pdf) 28/13
Закон о Акцијском фонду Републике Српске - 96 kB (.pdf) 28/13
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске - 54 kB (.pdf) 56/06
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за реституцију РС - 85 kB (.pdf) 39/13
Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС - 88 kB (.pdf) 28/13
Закон о имовини и потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима РС - 98 kB (.pdf) 29/10
Закон о приватизацији државног капитала у предузећима 51/06 - 63 kB (.pdf) 51/06
Закон о измјенама Закона о приватизацији државног капитала 1/07 - 101 kB (.pdf) 1/07
Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији државног капитала 53/07 - 51 kB (.pdf) 53/07
Закон о измјенама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима 41/08 - 46 kB (.pdf) 41/08
Закон о допуни Закона о приватизацији државног капитала 58/09 - 98 kB (.pdf) 58/09
Закон о измјени и допуни закона о приватизацији државног капитала у предузећима 79/11 - 80 kB (.pdf) 79/11
Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији 28/13 - 76 kB (.pdf) 28/13
Закон о преносу права својине на капиталу РС у комуналним предузећима на јединице локалне самоуправе - 86 kB (.pdf) 50/10

Назад на врх >>

 

 
Статути Број Службеног гласника РС
Статут Инвестиционо-развојне банке Републике Српске - 157 kB (.pdf) -
Статут о допуни Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске - 98 kB (.pdf) -
Статут Фонда за развој и запошљавање Републике Српске - 118 kB (.pdf) -
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске - 100 kB (.pdf) -
Статут о измјенама Статута Фонда за развој и запошљавање Републике Српске - 197 kB (.pdf) -
Статут Фонда становања Републике Српске - 117 kB (.pdf) -
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске - 100 kB (.pdf) -
Статут о измјенама Статута Фонда становања Републике Српске - 196 kB (.pdf) -
Статут Акцијског фонда Републике Српске - 114 kB (.pdf) -
Статут o измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске - 101 kB (.pdf) -
Статут o измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске - 198 kB (.pdf) -
Статут Фонда за реституцију Републике Српске - 116 kB (.pdf) -
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске - 100 kB (.pdf) -
Статут о измјенама Статута Фонда за реституцију Републике Српске - 598 kB (.pdf) -
Статут Фонда за развој источног дијела Републике Српске - 114 kB (.pdf) -
Статут Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву РС - 116 kB (.pdf) -
 
Правила Број Службеног гласника РС
Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима 67-21 - 924 kB (.pdf) 67/21
Правила о измјенама и допуни правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима - 638 kB (.pdf) 45/23
Правила куповине и продаје хартија од вриједности - 113 kB (.pdf) 108/18
Измјене правила куповине и продаје хартија од вриједности - 89 kB (.pdf) 118/18
Правила о измјени правила куповине и продаје хартија од вриједности 99-19 - 200 kB (.pdf) 99/19
Правила о допуни правила куповине и продаје хартија од вриједности - 194 kB (.pdf) 96/22
Правила тендерске продаје - 236 kB (.pdf) 32/13
Правила тендерске продаје у затвореним акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу - 121 kB (.pdf) 23/16
Правила продаје на берзи - 128 kB (.pdf) 53/12
Правила прихватања јавне понуде за преузимање - 48 kB (.pdf) 97/06
Правила о измјенама и допунама правила о прихватању јавне понуде за преузимање - 43 kB (.pdf) 91/07
Правила продаје запосленим у предузећима - 64 kB (.pdf) 97/06
Правила пласмана средстава за подршку финансијском сектору 32-21 - 104 kB (.pdf) 32/21
Правила пласмана по Пројекту развоја заједнице (CDP) - 197 kB (.pdf) -
Правила о факторингу 67-21 - 709 kB (.pdf) 67/21
 
Остали акти Број Службеног гласника РС
Развојни програм Републике Српске 2007-2010 - 455 kB (.pdf) -
Измјене и допуне Развојног програма Републике Српске - 452 kB (.pdf) 71/10
Стратегија ИРБРС - 1,144 kB (.pdf) -
Уредба о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС - 65 kB (.pdf) 95/06
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС - 46 kB (.pdf) 2/07
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС - 47 kB (.pdf) 7/07
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС - 97 kB (.pdf) 120/08
Уредба о начину процјене, условима и начину продаје и давања у закуп некретнина и наплати потраживања којима управља ФУНПРС - 120 kB (.pdf) 78/14
Правилник о утврђивању структуре и вриједности основног капитала предузећа - 51 kB (.pdf) 18/08
Одлука о одређивању предузећа од стратешког значаја - 206 kB (.pdf) 110/17
Упутство за пријаву корупције - 116 kB (.pdf) -

Назад на врх >>

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.