Најчешћа питања | FAQ - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Најчешћа питања (FAQ)
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ГРАНТОВИ ЗА ПРИОРИТЕТНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У ОПШТИНАМА РС (FAQ)

 
1. Општина има намјеру да на Јавни позив из Финансијског механизма аплицира са пројектом изградње дијела административног објекта за потребе општинске администрације. Обзиром да изградња административног објеката није експлицитно наведена у Методолошким смјерницама за подносиоце пројектних приједлога као тип активности који може бити подржан, молимо вас за повратну информацију да ли је то, као тип активности подржано.
2. Да ли је могуће да се за пројекат, који је дефинисан у стратегији развоја и за који постоје идејни пројекат и локацијски услови, главни пројекат и грађевинска дозвола обезбиједе накнадно, а најкасније до избора корисника?
3. Може ли се конкурисати за преостале радове обухваћене грађевинском дозволом (дозвола за комплетну трасу) ако је претходно била издата грађевинска дозвола за дио парцела и грађевински радови завршени за тај дио?
4. Може ли се конкурисати за наставак радова који су обухваћени грађевинском дозволом издатом 2013. године, у оквиру које су започети радови на два објекта (нису окончани), док на трећем нису ни започети? Почетак радова би правдали уговором са овлаштеним извођачем као и грађевинским дневником, што би значило да је грађевинска дозвола важећа и за наставак радова.

 

 
 

1. Општина има намјеру да на Јавни позив из Финансијског механизма аплицира са пројектом изградње дијела административног објекта за потребе општинске администрације. Обзиром да изградња административног објеката није експлицитно наведена у Методолошким смјерницама за подносиоце пројектних приједлога као тип активности који може бити подржан, молимо вас за повратну информацију да ли је то, као тип активности подржано.
 

Специфични циљеви Јавног позива јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за дођелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2018/2019. тичу се: (1) Побољшања доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, у складу са Стратегијом развоја локалне самоуправе у Републици Српској 2017-2021. године (Приоритетна област 1 – јавне услуге), и (2) Повећања обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње, у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020. године (Приоритетна област 2 – рурални развој).

У секцији 2.3. Методолошких смјерница за подносиоце пројектних приједлога дат је преглед активности које могу бити подржане у склопу Финансијског механизма, по приоритетним областима финансирања. Међутим, наведена листа активности индикативног је карактера те не искључује и остале активности које су конзистентне са потављеним циљевима у оквиру приоритетних области финансирања.

Молимо вас да приликом развоја вашег пројекта имате у виду да се под „пројектом“ подразумијева предузимање низа активности, ради постизања јасно одређених циљева унутар одређеног временског рока и са одређеним људским ресурсима те финансијским и другим материјалним средствима. Поред тога, пројекат мора да егзистира као функционално заокружена цјелина, која генерише користи за циљне групе – крајње кориснике, како су наведени и описани у апликацији, без обзира да ли се ради о компоненти (пројекту) која доприноси испуњењу ширег развојног приоритета или је пројекат адекватан и довољан за његово самостално и потпуно испуњење.

  Назад на листу питања

 

2. Да ли је могуће да се за пројекат, који је дефинисан у стратегији развоја и за који постоје идејни пројекат и локацијски услови, главни пројекат и грађевинска дозвола обезбиједе накнадно, а најкасније до избора корисника?
 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2018/2019 години (Сл. гласник РС 111/18) тачка X, као један од елиминаторних критеријума за одабир пројеката за финансијску подршку, између осталог, дефинисано је и „да је за пројекат израђена сва техничка документација и да су обезбијеђене потребне дозволе ако је то неопходно за реализацију пројекта“. Наведено је дефинисано и Методолошким смјерницама за подносиоце пројектних приједлога, секција 2.2 Критеријуми за процјену пројектних приједлога, дио који се односи на елиминаторне критеријуме.

  Назад на листу питања

 

3. Може ли се конкурисати за преостале радове обухваћене грађевинском дозволом (дозвола за комплетну трасу) ако је претходно била издата грађевинска дозвола за дио парцела и грађевински радови завршени за тај дио?
 

У Методолошким смјерницама за подносиоце пројектних приједлога за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2018/2019, између осталог, дата је и дефиниција пројекта према којој под „пројектом се подразумијева предузимање низа активности, ради постизања јасно одређених циљева унутар одређеног временског рока и са одређеним људским ресурсима, те финансијским и другим материјалним средствима. Пројекат мора да егзистира као функционално заокружена цјелина, која генерише корист за циљне групе – крајње кориснике, како су наведени и описани у апликацији, без обзира да ли се ради о компоненти (пројекту) која доприноси испуњењу ширег развојног приоритета или је пројекат адекватан и довољан за његово самостално и потпуно испуњење“.

  Назад на листу питања

 

4. Може ли се конкурисати за наставак радова који су обухваћени грађевинском дозволом издатом 2013. године, у оквиру које су започети радови на два објекта (нису окончани), док на трећем нису ни започети? Почетак радова би правдали уговором са овлаштеним извођачем као и грађевинским дневником, што би значило да је грађевинска дозвола важећа и за наставак радова.
 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2018/2019 години (Сл. гласник РС 111/18) тачка X, као један од елиминаторних критеријума за одабир пројеката за финансијску подршку, између осталог, дефинисано је и „да је за пројекат израђена сва техничка документација и да су обезбијеђене потребне дозволе ако је то неопходно за реализацију пројекта“. Наведено је дефинисано и Методолошким смјерницама за подносиоце пројектних приједлога, секција 2.2 Критеријуми за процјену пројектних приједлога, дио који се односи на елиминаторне критеријуме.

  Назад на листу питања

 

 

Поставите питање!

Нисте пронашли информацију коју тражите? Пошаљите нам своје питање и ми ћемо Вам у најкраћем року одговорити.

Унесите питање:
Име и презиме:
E-mail:

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.