Грантови зa приoритeтнe рaзвojнe прojeктe у општинама РС | Grants for priority development projects in RS municipalities) - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
eaf.jpg

МЕХАНИЗАМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА У ОПШТИНАМА РС

 

Као резултат заједничких активности Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарства финансија Републике Српске, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС), Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у области локалног развоја, 2014. године успостављен је Финансијски механизам за интегрисани и одрживи локални развој (у даљем тексту Финансијски механизам), ради пружања подршке приоритетним пројектима јединица локалне самоуправе који доприносе унапређењу квалитете живота грађана. Имајући у виду успјешну реализацију прва два циклуса и остварене резултате, важност одржавања континуитета Финансијског механизма препознала је и Европска унија обезбиједивши средства за наредна два циклуса финансирања.

Финансијски механизам ће пружати отворену и транспарентну финансијску подршку у облику бесповратних средстава за имплементацију приоритетних пројеката идентификованих у стратегијама развоја јединица локалне самоуправе.

Финансирање пројеката реализује се у циклусима. Први циклус постао је оперативан 14.07.2014. године, а други 27.08.2015. године. Тренутно се приводе крају активности у склопу трећег (оперативан од 14.10.2016. године) те отпочињу активности у оквиру четвртог циклуса финансирања који је постао оперативан од 28.09.2017. године.

 

Циљеви пројекта

Генерални циљ Финансијског механизма је да допринесе успjeшнoj рeaлизaциjи приoритeтних рaзвojних прojeкaтa идeнтификoвaних у oквиру стратегија развоја јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Конкретно, специфични циљеви (приоритетне области) финансирања су сљедећи:

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга на локалном нивоу

  2. Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње

Финансирање по дефинисаним приоритетима врши се у омјеру 50% за пројекте из Приоритетне области 1 и 50% за пројекте из Приоритетне области 2. 

 

Извори финансирања

Средства за функционисање Финансијског механизма  за финансирање пројеката локалног развоја у прва два циклуса обезбиједили су Влада Швајцарске, у сарадњи са UNDP-ом, као и Влада Републике Српске, путем Министарства финансија. Средства за трећи и четврти циклус обезбиједили су Европска унија путем UNDP-a и Влада Републике Српске путем Министарства финансија.

У првом циклусу, за финансирање пројеката било је расположиво укупно 700.000 КМ, од чега је Влада Швајцарске обезбиједила 528.000 КМ, а Влада РС 172.000 КМ.

У другом циклусу, укупан расположиви износ за пројекте повећан је на 827.770 КМ, од чега је 442.570 КМ обезбиједила Влада Швајцарске, а 385.200 КМ Влада РС.

Укупно расположива средства у трећем циклусу износе 800.000 КМ, а обезбиједили су их Влада Републике Српске и Европска унија (по 400.000 КМ), а исти обим и структура финансирања локалних приоритета из трећег задржан је и у четвртом циклусу Финансијског механизма.

 

Правни оквир

  1. Меморандум о разумијевању између Развојног програма Уједињених нација (UNDP), Министарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС), потписан 16.06.2016. године;

  2. Одлука Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2017/2018 години, Сл. гласник РС 86/17.

  

Корисници средстава

Корисници средстава Финансијског механизма могу бити:

  • јединице локалне самоуправе,

  • jaвнa прeдузeћa чији је оснивач јединица локалне самоуправе,

  • јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

  

Процедура и услови за кориснике

Пројектни приједлози прикупљају се искључиво на основу јавних позива јединицама локалне самоуправе за подношење пројектних приједлога за финансирање, које објављује ИРБРС.

Избор пројеката који ће бити финансирани врши се на основу елиминаторних, основних и додатних критеријума које утврђује Влада Републике Српске.

Информације за кориснике (услови, критеријуми, тематске области, приоритети и начин селекције пројектних приједлога за финансирање), као и обавезна документација потребна за учешће на јавном позиву, доступни су на сљедећој страници: Грантови зa приoритeтне рaзвojне прojeкте у општинама РС.

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.