Грантови зa приoритeтнe рaзвojнe прojeктe у општинама РС | Grants for priority development projects in RS municipalities) - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
eaf.jpg

МЕХАНИЗАМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА У ОПШТИНАМА РС

 

Као резултат заједничких активности Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарства финансија Републике Српске, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС), Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у области локалног развоја, 2014. године успостављен је Финансијски механизам за интегрисани и одрживи локални развој (у даљем тексту Финансијски механизам), ради пружања подршке приоритетним пројектима јединица локалне самоуправе који доприносе унапређењу квалитете живота грађана. Важност Финансијског механизма за економски развој Републике Српске препознала је и Европска унија, обезбиједивши средства за III и IV циклус финансирања.

Финансијски механизам ће пружати отворену и транспарентну финансијску подршку у облику бесповратних средстава за имплементацију приоритетних пројеката идентификованих у стратегијама развоја јединица локалне самоуправе.

Финансирање пројеката реализује се у циклусима. Преглед до сада реализованих циклуса приказан је у сљедећој табели:

Циклус
Период Постао оперативан Статус
I 2014-2015 14.07.2014. Завршен
II 2015-2016 27.08.2015. Завршен
III 2016-2017 14.010.2016. Завршен
IV 2017-2018 28.09.2017. Завршен
V 2018-2019 14.12.2018. Завршен
VI 2019-2020 30.12.2019. У току
VII 2020-2021 07.08.2020. Објављен јавни позив

 

 

Циљеви пројекта

Генерални циљ Финансијског механизма је да допринесе успjeшнoj рeaлизaциjи приoритeтних рaзвojних прojeкaтa идeнтификoвaних у oквиру стратегија развоја јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Конкретно, специфични циљеви (приоритетне области) финансирања су сљедећи:

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга на локалном нивоу

  2. Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње

Финансирање по дефинисаним приоритетима врши се у омјеру 50% за пројекте из Приоритетне области 1 и 50% за пројекте из Приоритетне области 2. 

 

Извори финансирања

Средства за функционисање Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја обезбиједили су Влада Републике Српске, путем Министарства финансија, те Влада Швајцарске (I, II, V, VI и VII циклус) и Европска унија у оквиру претприступне помоћи за БИХ (III и IV циклус), путем UNDP БиХ.

Циклус
Расположива средства по донаторима (у 000 КМ)
Влада РС Влада Швајцарске/ЕУ Укупно
I 175,0 533,5 708,5
II 385,2 481,6 866,8
III 460,0 350,0 810,0
IV 400,0 400,0 800,0
V 680,0 420,0 1.100,0
VI 400,0 255,0 655,0
VII 500,0 170,0 670,0

 

 

Правни оквир

  1. Меморандум о разумијевању између Развојног програма Уједињених нација (UNDP), Министарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС), потписан 16.06.2016. године;

  2. Одлука Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2020/2021 години, Сл. гласник РС 76/20.

  

Корисници средстава

Корисници средстава Финансијског механизма могу бити:

  • јединице локалне самоуправе,

  • jaвнa прeдузeћa чији је оснивач јединица локалне самоуправе,

  • јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

  

Процедура и услови за кориснике

Пројектни приједлози прикупљају се искључиво на основу јавних позива јединицама локалне самоуправе за подношење пројектних приједлога за финансирање, које објављује ИРБРС.

Избор пројеката који ће бити финансирани врши се на основу елиминаторних, основних и додатних критеријума које утврђује Влада Републике Српске.

Информације за кориснике (услови, критеријуми, тематске области, приоритети и начин селекције пројектних приједлога за финансирање), као и обавезна документација потребна за учешће на јавном позиву, доступни су на сљедећој страници: Грантови зa приoритeтне рaзвojне прojeкте у општинама РС.

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.