Зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију | Loans for agriculture and processing industry - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју

ЗАЈМОВИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ИНДУСТРИЈУ ПРЕРАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА


Корисници
Правна лица и предузетници који се баве производњом у пољопривреди, рибарству, као и откупом и прерадом домаћих пољопривредних производа и налазе се на листи коју је утврдило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
 
Намјена
Набавка основних и обртних средставa и плаћање доспјелих обавеза (пореских и обавеза према добављачима).
 
Износ
До 5.000.000 КМ, за основна (мин. 30%) и/или обртна средства и плаћање доспјелих обавеза.
До 2.000.000 КМ, за обртна средства за примарну производњу, за набавку пољопривредних производа домаћих пољопривредних произвођача и плаћање доспјелих обавеза.
 
Период отплате
До 10 година (само основна средства или комбинација основна/обртна средстава и плаћање доспјелих обавеза)
До 5 година (обртна средстава и/или плаћање доспјелих обавеза)
До 3 године (само обртна средства, за примарну производњу)
До 1 године (само обртна средства, за откуп пољопривредних производа домаћих пољопривредних произвођача)
 
Грејс период
До 36 мјесеци (само основна средства или комбинација основна/обртна средстава и плаћање доспјелих обавеза)
До 24 мјесеца (обртна средстава и/или плаћање доспјелих обавеза) 
До 12 мјесеци (само обртна средства)
 
Каматна стопа
основна каматна стопа:
5,4%
за пројекте реализоване на територији неразвијених и изразито неразвијених општина:
4,9%
за чланове кластера: *
5,1%
за набавку обртних средстава у примарној пољопривредној производњи:
4,0%
за прерађиваче домаћих пољопривредних производа (краткорочни кредити): **
4,0%
кумулативно: ***
4,6%
 
Напомена: Уколико је власник предузећа/радње млађи од 30 година, наведене каматне стопе додатно се умањују за 0,3 процентна поена (изузев за набавку обртних средстава у примарној пољопривредној производњи и краткорочне кредите).
 
 
Инструменти обезбјеђења
У зависности од процјене кредитне способности подносиоца захтјева, утврђују се два (2) или више инструмената обезбјеђења.
- мјеница (обавезан инструмент);
- хипотека на некретнине;
- залог на покретну имовину;
- јемство другог правног лица;
- гаранција Гарантног фонда РС.
 
 

* Кластер је облик организовања и удруживања правних и/или физичких лица ради унапређења пословања, стварања додатне вриједности или смањења трошкова за сваког члана кластера, чији је носилац правно лице и код кога су сви учесници повезани уговором о сарадњи/удруживању, регистровани код надлежног органа.

** Прерађивач домаћих пољопривредних производа је предузетник и правно лице које има уговор о откупу са пољопривредним произвођачима са територије Републике Српске и Брчко Дистрикта.

*** Изузев за набавку обртних средстава у примарној пољопривредној производњи и краткорочне кредите за прерађиваче домаћих пољопривредних производа, код којих кумулативна каматна стопа износи 4,0%.
 
 
Контакт телефон:   051/334-732
    051/334-734

 

Додатне информације:

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.