Најчешћа питања | FAQ - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Најчешћа питања (FAQ)

ПОДРШКА ИНВЕСТИТОРИМА (FAQ)

 
1. Каква је тренутна макроекономска ситуација у Републици Српској?
2. Који су водећи сектори економије у Републици Српској?
3. Које су најбоље прилике за инвестирање у Републици Српској?
4. Које су главне карактеристике спољнотрговинског режима БиХ?
5. Које земље су најважнији спољнотрговински партнери БиХ и РС?
6. Које су стране компаније (инвеститори) присутне у РС?
7. Да ли Влада РС даје подстицаје за инвеститоре?

 

 
1. Каква је тренутна макроекономска ситуација у Републици Српској?
 

Главна обиљежја тренутне макроекономске ситуације у Републици Српској су сљедећа:.

 • У преткризном периоду оствариван је натпросјечан раст БДП-а (изнад 6%). Након другог квартала 2010. године, економија РС изашла је из рецесије и остварује позитивне стопе раста БДП-а.
 • Позитивне стопе раста индустријске производње оствариване су током цијелог периода кризе.
 • Инфлација у оквирима кретања цијена на свјетским тржиштима.
 • Константан раст покривености увоза извозом.
 • Банкарски сектор РС је у већинском приватном власништу (98%), са доминантним учешћем страног приватног капитала (82%).

Више информација можете пронаћи овдје. За детаљан приказ свих макроекономских индикатора РС, кликните овдје.

  Назад на листу питања
 
2. Који су водећи сектори економије у Републици Српској?
 

Сектори привреде Републике Српске који су у протеклом периоду имали значајно учешће у БДП-у, као и у извозу, су:

 • пољопривреда, лов и шумарство;
 • прерађивачка индустрија;
 • производња и снабдијевање електричном енергијом, водом и гасом.

Детаљније информације можете пронаћи у нашој Бази података о економским индикаторима Републике Српске.

  Назад на листу питања
 
3. Које су најбоље прилике за инвестирање у Републици Српској?
 

У Републици Српској постоје разне могућности и прилике за инвестирање, како у постојећу пословну инфраструктуру, тако и кроз остале видове директног инвестирања. То су прије свега:

  Назад на листу питања
 
4. Које су главне карактеристике спољнотрговинског режима Босне и Херцеговине?
 

Спољнотрговински режим Босне и Херцеговине повољан је за стране инвеститоре и он прије свега подразумијева:.

 • Да је од увозних дажбина ослобођена опрема која се ставља у слободан промет, а преставља улог стране особе. Изузетак су: путничка возила, аутомати за забаву и игре на срећу. Опрема не смије бити старија од 10 година.
 • Да се од плаћања дажбине ослобађају основна средства и друга опрема која припада предузетницима који су дефинитивно прекинули своју дјелатност у страној земљи и премјестили се у царинско подручје БиХ.
 • Усклађивање увозних царина са ЕУ Номенклатуром – ССП.
 • Постојање споразума CEFTА.

Више информација можете пронаћи овдје. Закон о царинској политици Босне и Херцеговине можете преузети овдје.

  Назад на листу питања
 
5. Које земље су најважнији спољнотрговински партнери БиХ и РС?
 

У 2009. и 2010. години најзначајнији спољнотрговински партнери Републике Српске биле су сљедеће земље:

 • Србија,
 • Русија,
 • Италија,
 • Хрватска,
 • Словенија,
 • Њемачка.

Детаљније информације можете пронаћи овдје.

  Назад на листу питања
 
6. Које су стране компаније (инвеститори) присутне у Републици Српској?
 

У протеклих неколико година, поготово у преткризном периоду, Република Српска је привукла значајне вриједности страних директних инвестиција, било да се радило о приватизацији или покретању нових предузећа.

Највеће инвестицијe дошле су из: Србије, Литваније, Русије, Аустрије, Словеније и Италије.

Више информација можете пронаћи овдје.

  Назад на листу питања
 
7. Да ли Влада Републике Српске даје подстицаје за инвеститоре?
 

Сваке године Влада Републике Српске додијељује средства из буџета за подстицај привредног развоја и инвестиционе климе у Републици Српској.

Досадашње субвенције односиле су се на:

 • подстицај извоза,
 • субвенционисање привредних субјеката из области текстила, коже и обуће,
 • подстицаје за развој пољопривреде и села,
 • успостављање система квалитета МСП,
 • средства за развој туризма,
 • иноваторство.

Тренутно актуелне субвенције можете погледати овдје.

  Назад на листу питања
 
 

Поставите питање!

Нисте пронашли информацију коју тражите? Пошаљите нам своје питање и ми ћемо Вам у најкраћем року одговорити.

Унесите питање:
Име и презиме:
E-mail:

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.