Кредити за мала и средња предузећа (EAF) | Loans for SMEs (EAF) - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју

КРЕДИТИ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА
ИЗ СРЕДСТАВА ПРОЈЕКТА EAF

 
Ова кредитна линија реализује се у сарадњи са Свјетском банком, кроз Пројекат побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа (EAF)
 
Корисници
Квалификована и кредитно способна мала и средња предузећа (МСП) и предузетници, који испуњавају сљедеће услове:
Запошљавају мање од 250 радника;
Имају годишњи промет који не прелази износ у КМ еквивалентан 50 милиона EUR и/или биланс стања са активом мањом од износа у КМ који је еквивалентан 43 милиона EUR;
Посједују претходно пословно искуство у дјелатности која ће се финансирати;
Регистровани у суду или општини;
Прописно лиценцирани, са пореским бројем одређеним од стране пореских власти;
У приватном власништву, са више од 50% приватног капитала;
Посједују организацију, менаџмент, особље и финансијске и друге ресурсе неопходне за ефикасно обављање својих послова, укључујући спровођење потпројекта;
Кредитно способни и имаjу сигурно финансијско стање.
 
Намјена
Финансирање обртног капитала или финансирање инвестиција с циљем побољшања или повећања капацитета производње и/или профитабилности, за поправак и модернизацију и/или повећање обртног капитала. Прихватљиви трошкови за финансирање обртног капитала укључују: сировине, електричну енергију, превоз и трошкове сличних услуга, трошкове горива и поправка објеката и опреме. Прихватљиви трошкови за финансирање инвестиција обухватају: опрему и сировине, санацију објеката, проширење капацитета и изградњу нових капацитета. Под израдњом се подразумијевају радови које врши трећа страна, потребних за проширење постојећих и изградњу нових капацитета који су интегрални дио производног процеса. Међутим, постављено је ограничење од 5 милиона EUR у току године за кредите са овом намјеном.
 
Износ
Максимално 2.500.000 EUR (у противвриједности у КМ), укључујући и повезана лица и основни EAF пројекат.
 
Период отплате
Максимално 10 година.
 
Грејс период
Одређује се у складу са потребама корисника кредита.
 
Каматна стопа
Каматна стопа за крајњег корисника формира се тако што се на излазну каматну стопу ИРБРС додаје маржа финансијског посредника. Тренутна излазна каматна стопа ИРБРС износи 1,81%*, док маржа финансијског посредника није лимитирана (сваки посредник самостално одређује маржу, у складу са својом пословном политиком). У претходном периоду, висина каматне стопе за крајње кориснике просјечно се кретала у распону 4% - 7%
 
Накнада за обраду кредита
Није лимитирана, зависи од политике финансијског посредника.
 
Инструменти обезбјеђења
Одређује их финансијски посредник.
 
Финансијски посредници
ИРБРС тренутно има потписане уговоре о пласману средстава из пројекта EAF са сљедећим финансијским посредницима:
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука,
UniCredit Bank а.д. Бања Лука,
Hypo Alpe-Adria Bank a.д. Бања Лука,
ProCredit Bank д.д. Сарајево,
Sberbank а.д. Бања Лука.
 
 
Контакт телефони:   051/334-731

 

* Излазна каматна стопа ИРБРС базирана је на просјечној шестомјесечној вриједности LIBOR-а за EUR и варијабилног распона, које Свјетска банка обрачунава сваког 15. јануара и 15. јула. Обрачун се примјењује од датума објаве Свјетске банке и важи до наредног датума објаве. Тренутна вриједност шестомјесечног LIBOR-а износи -0,06% а варијабилног распона 0,57% и примјењују се од 02.02.2016. године.

 

Додатне информације:

Како поднијети захтјев за кредит?

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

 

EMP

EMP II - Drvoprodex (PDF, 206 kB)
EMP II - Тесла (PDF, 2,411 kB)
EMP II - Тврдош (PDF, 1,428 kB)
EMP II - Masterwood (PDF, 125 kB)
EMP II - Маркес (PDF, 899 kB)
EMP II - Јелена 3 (PDF, 358 kB)
EMP II - Hidraulika Flex (PDF, 1,472 kB)
EMP II - Bodaxco Impex 3 (PDF, 309 kB)
EMP II - Кико (PDF, 114 kB)
EMP II - СГ градња (PDF, 1,250 kB)
EMP II - Оберон.pdf (PDF, 1,212 kB)
EMP II - M&M Izoterm (PDF, 1,420 kB)
EMP II - ФОД (PDF, 493 kB)
EMP II - Vector (PDF, 1,202 kB)
EMP II - Bodaxco Impex 2 (PDF, 309 kB)
EMP II - Јелена 2 (PDF, 1,396 kB)
EMP II - Јелена (PDF, 118 kB)
EMP II - Градитељ (PDF, 2,107 kB)
EMP II - Армако 2 (PDF, 1,510 kB)
EMP II - MP Farm (PDF, 806 kB)
EMP II - Витинка (PDF, 399 kB)
EMP II - Uniflex (PDF, 236 kB)
EMP II - Mushroom 2 (PDF, 617 kB)
EMP II - Кужо (PDF, 314 kB)
EMP II - Јошне (PDF, 114 kB)
EMP II - Арсенић (PDF, 460 kB)
EMP II - Mushroom (PDF, 428 kB)
EMP II - Fratello Trade (PDF, 293 kB)
EMP II - Армако (PDF, 529 kB)
EMP II - Фачо (PDF, 402 kB)
EMP II - Bodaxco Impex (PDF, 626 kB)
EMP II - Рапић (PDF, 245 kB)
Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.