Стамбени кредити | Housing loans - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју

СТАМБЕНИ КРЕДИТИ

 
Корисници

Група млади брачни парови:

корисници средстава млађи од 30 година (обоје);

Бенефицирана група:

чланови породица погинулих и несталих бораца,
ратни војни инвалиди од I до IV категорије,
цивилне жртве рата од I до IV групе,
особе са инвалидитетом из члана 21. став 3. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/12 и 82/15),
породице и самохрани родитељи са четворо и више дјеце,
корисници који средства користе за рјешавање стамбеног питања на територији неразвијене или изразито неразвијене општине.
родитељи или старатељи дјеце и пунољетних лица са сметњама у развоју из члана 18. став а) алинеја 2) и став б) алинеја 2) Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 90/16).

Група I:

брачни парови, VII степен стручне спреме (обоје);
породице и самохрани родитељи са троје дјеце.

Општа група

породице и самохрани родитељи са jедно или двоје дјеце.

 

Намјена
куповина стамбених јединица,
изградња стамбених јединица,
реконструкција стамбених јединица,
проширење стамбених јединица,*
рефинансирање кредита СЕВ-а. **

 

Износ
Од 10.000 до 170.000 КМ.

 

Период отплате
До 25 година.

 

Грејс период
Нема.

 

Каматне стопе
Утврђују се у фиксном износу, за цијели период отплате:
за групу млади брачни парови:
3,0%
за бенефицирану групу:
3,6%
за групу I:
4,0%
за општу групу:
4,2%

 

Начин пласмана
Преко финансијских посредника. Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије, налази се овдје.

 

Накнаде и провизије
Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита.

 

Инструменти обезбјеђења
Одређује их финансијски посредник.
 
 
 
* Укупна површина постојеће стамбене јединице не смије да прелази 50 m2 за подносиоца захтјева, увећано за 20 m2 по сваком додатном члану домаћинства.
 
** Рефинансирање раније одобрених стамбених кредита по пројекту Социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ, финансираном из средстава Развојне банке Савјета Европе - СЕВ.

 

 

 

 

Контакт телефони:   051/334-729
    051/334-747
    051/334-748
    051/334-767

 

Додатне информације:

Захтјев за стамбени кредит

Обавезна документација коју корисник доставља уз захтјев за кредит

Како поднијети захтјев за кредит?

У којим банкама и МКД се може поднијети захтјев за стамбени кредит ИРБРС?

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.