Финансијска подршка ЕУ | EU financial assistance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
 

TEMPUS IV

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив: Tempus IV
Скраћеница: -
Група: -
Званична интернет страница: http://tempusbih.com
Линкови за више информација: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
 
КОНТАКТ
Босна и Херцеговина:

Национална Темпус канцеларија у БиХ
Обала Иса-бега Исаковића 8
71000, Сарајево, БиХ
E-mail: tempus@tempusbih.com
Тел: +387 33 570 260
Факс: +387 33 570 262

Eвропска комисија или неко посебно тијело: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Tempus Programme
Avenue du Bourget 1 (BOUR 02/017), B – 1140 Brussels Belgium
Fax: +32-2-299.45.30
За генерална питања о програму: EACEA-Tempus-Info@ec.europa.eu
За питања о одређеном позиву: EACEA-TEMPUS-CALLS@ec.europa.eu
 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Рок трајања: 2007-2013
Претходник: Tempus III (2000-2007)
  
ФИНАНСИЈЕ
Главни извор финансирања: IPA за земље Западног Балкана
Остали извори финансирања: ENPI за сусједне земље у источним и јужним подручјима
DCI за земље у Централно Азији
Буџет: Оквирни буџет за четврти, тренутно отворени позив (EACEA 32/2010) за кофинансирање пројекта износи 48,7 милиона евра.
Буџет за БиХ: -
Врста помоћи: Финансијска помоћ
Грант (мин./макс. износи): Минимални износ гранта и за Заједниче пројекте и за Структурне мејре износи 500.000 евра, а максимални износ гранта је 1.500.000 евра. За националне пројекте на Косову и у Црној Гори мимилани износ гранта за оба пројектна типа износи 300.000 евра.  
Кофинансирање апликанта:

(Напомена: Прецизно одређивање финансијског учешћа апликанта у трошковима пројекта дато је у сваком Позиву)

Финансијска контрибуција ЕУ не може прећи 90% од укупно прихватљивих трошкова. Кофинансирање апликанта износи минимално 10% од укупно прихватљивих трошкова.
 
УСЛОВИ ЗА АПЛИКАНТЕ
Подручје имплементације: - 27 земаља чланица ЕУ;
- 4 земље са Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија) као и Косово под УН Ресолуцијом 1244;
- 17 земаља из Јужне и Источне Европе и Руске Федерације;
- 5 земаља из Централне Азије;  
Партнерство: Видјети под 'Тип и дјелатност' 
Тип (физичко и/или правно лице) и дјелатност:

Институције високог образовања које желе имплементирати Заједничке пројекте или Структуралне мјере у конзорцију састављеном од институција из ЕУ и партнерских земаља.

Свака организација која ће активно допринијети циљевима пројекта, као нпр: удружења, организације или мреже институција високог образовања, национална или међународна удужења предавача или студената; невладине организације; социјални партнери или њихове организације за тренинг; привредне коморе, удружења радника и друге јавне или приватне професионалне организације, јавна или приватна предузећа; истраживачке институције;

Индивидуални студенти, универзитетско и друго особље: поједници не могу аплицирати директно, али ограничена краткорочна мобилност студента, академског особља и универзитетског административног особља је могућа као дио Tempus пројекта, али само у случају да доприноси оставрењу циљева пројекта.

Јавна администрације (нпр. министарства, друга национална, регионална или локална администрација) може бити 'придружени партнер' у пројекту, али не могу примити фондове из гранта (са изузетком дневница и путних трошкова).

Индивидуални есперти који нису чланови партнерства могу бити позвани да учествују у пројектним активностима с тим да доприносе остварењу пројектних циљева и да њихова експертиза не може бити пронађена у партнерским институцијама.

Више информација о корисницима пројекта је укључено у поједниначним Позивима за апликацију.

 
СТРУКТУРА
Циљеви: Модернизација институција високог образовања у земљама укљученим у пројекат првенствено кроз пројекте сарадње универзитета;
Промоција приближавања институција високог образовања из партенрских земаља развојим процесима у ЕУ у овој области као што је Лисабонска агенда и Болоњски процес, као и промоције индивидуалне сарадње ('people to people' approach);
Приоритети:

Реформа наставног плана и програма
кориштење Европског система кредита (the European Credit Transfer System- ECTS), система од три циклуса и признања диплома;

Реформа управљања
- Управљање универзитетом и услуге за студенте;
- Увођење осигурања квалитета;
- Институционална и финансијска аутонимоја и одговорност;
- Равноправана и транспарентна доступност високог образовања;
- Развој међународнох односа;

Високо образовање и друшво
- Тренинг предавача који нису на универзитету;
- Развој партнерства са предузећима;
- Троугао знања: образовање-истраживање-иновација;
- Тренинзи за јавне службе (министарства регионалне и локалне власти);
- Развој цјеложивотног учења у друштву;

Област дјеловања (активности које програм подржава):
Заједнички пројекти (Joint Projects)
Ова активност у пројекту служи за унапређење институција високог образовања на приниципу мултилатералног партенерства између ових институција из ЕУ и партнерских земаља, а имплементирају је ове институције. Релевантне теме укључују развој наставног плана и програма, управљање универзитетом и креирање бољих веза између институциа и друштва уопште. Ограничена краткорочна мобилност студента, академског особља и универзитетског административног особља је могућа као дио Tempus пројекта, али само у случају да доприноси оставрењу циљева пројекта.
 
Структуралне мјере (Structural Measures)
Ова врста пројеката има за циљ да генерално побољша систем високог образовања у партнерским земљама. Теме пројекта обухватају нпр. националнe законе, организацију, кооринацију, акредитацију, евалуацију, политике система високог образовања на националном нивоу. Структуралне мјере укључују студије и истраживања, конференције и семнаре, савјете у области политика и дисеминацију информација. Могу укључити и мобилност поједница под условима дефинисаним као и код Заједничких пројекта.
 
СТАТУС
Отворени позиви: -
Фреквенција позива: Годишња
 
НАПОМЕНЕ
 
 
 
 

Повезани документи

Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.