Финансијска подршка ЕУ | EU financial assistance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
 

LIFE (2014-2020.)

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив:
LIFE (2014-2020.)
Скраћеница:  
Група:  
Званична интернет страница: http://ec.europa.eu/environment/life/
Линкови за више информација:  
 
КОНТАКТ
Босна и Херцеговина:
 
Eвропска комисија или неко посебно тијело:  
 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Рок трајања: 2014-2020.
Претходник: Наставак је програма LIFE+ из буџетског раздобља 2007 - 2013. 
  
ФИНАНСИЈЕ
Главни извор финансирања:  
Остали извори финансирања:  
Буџет:

За раздобље од 2014. до 2020. године, буџет програма износи 3,46 милијарди евра. Од укупног буџета, за потпрограм намијењен заштити животне средине осигуране су 2,59 милијарде (75%), док је потпрограму за климатске промјене намијењено 864 милијуна еура (25%).

За период 2014-2017., укупни буџет износи 1,796 милијарди евра, финансирањем потпрограма и приоритетних подручја на сљедећи начин:

1. Потпрограм „Заштита животне средине“ са укупним износом од 1,347 милијарди евра, дијели се на сљедећи начин:

(а) 495 милиона евра за приоритетно подручје „Животна средина и ефикасно кориштење ресурса”;
(б) 610 милиона евра за приоритетно подручје „Природа и биоразноликост”;
(ц) 162 милиона евра за приоритетно подручје „Управљање животном средином и информације”;
(д) 78 милиона евра за повезане издатке за подршку.

 

2. Укупни износ од 449 милиона евра за потпрограм за климатске активности који се дијели на сљедећи начин:

(а) 193 милона евра за приоритетно подручје „Ублажавање климатских промјена”;
(б) 190 милиона евра за приоритетно подручје „Прилагођавање климатским промјенама”;
(ц) 47 милиона евра за приоритетно подручје „Управљање и информације на подручју климе”;
(д) 17 милиона евра за повезане издатке за подршку.
 

 

Буџет за БиХ:  
Врста помоћи:  
Грант (мин./макс. износи):  60%-100%
 • До 60% прихватљивих трошкова за интегрисане пројекте, пројекте техничке подршке и припремне пројекте, затим за пројекте финансиране под приоритетним подручјем „Природа и биоразноликост“, из потпрограма „Животна средина“.
 • До 75% прихватљивих трошкова за пројекте финансиране под приоритетним подручјем „Природа и биоразноликост“ из потрпограма „Животна средина“.
 • До 100% прихватљивих трошкова за пројекте јачања спосбности
Кофинансирање апликанта:

(Напомена: Прецизно одређивање финансијског учешћа апликанта у трошковима пројекта дато је у сваком Позиву)

 
 
УСЛОВИ ЗА АПЛИКАНТЕ
Подручје имплементације:  
Партнерство:
 
Тип (физичко и/или правно лице) и дјелатност:

Јавна и приватна тијела, истраживачки центри, локални и регионални органи власти, државна администрација, јавне агенције, привредне коморе и привредни субјекти, невладине организације, мала и средња предузећа (МСП), универзитети.

Средства из програма LIFE могу се користити јавна и приватна тијела која долазе из сљедећих земаља:

 • Земље чланице ЕУ
 • Европско удружење за слободну трговину (ЕFTA) које су споразумом везане за Европски привредни простор (ЕЕА)
 • Земље кандидати, потенцијални кандидати и земље приступнице Европској унији
 • Земље на које се примјењује Европска политика сусједства
 • Земље чланице Европске агенције за природну средину
 
СТРУКТУРА
Циљеви:

Циљ програма је да допринесе провођењу и развоју политике и легислативе везане за заштиту животне средине и климатске промјене, као и интеграцији њихових циљева у остале политике, те промовисање бољег управљања у области животне средине.

Приоритети:
Програм је подијељен на два потпрограма, са сљедећим приоритетним областима и циљевима:

1) Потпрограм за животну средину – приоритетне области
а) Животна средина и ефикасни ресурси – подршка спровођењу политике за заштиту животне средине кроз развој и размјену нових рјешења и најбољих пракси;
б) Природа и биодиверзитет – подршка успостављању и управљању мрежом Натура 2000
и развој/дисеминација најбољих пракси;
ц) Управљање животном средином и информисање – унапређење свијести, ширење информација и најбољих пракси, боља укљученост заинтересованих страна, укључујући цивилно друштво, невладине организације и локалне актере.

2) Потпрограм за климатске промјене – приоритетне области
а) Ублажавање климатских промјена – подршка смањењу емисија штетних гасова;
б) Прилагођавање климатским промјенама – подршка напорима који воде ка повећаној отпорности на климатске промјене;
ц) Управљање климом и информисање – унапређење свијести о климатским питањима и
знању о одрживом развоју.
 

Област дјеловања (активности које програм подржава):
 • Ефикасност околиша и извора енергије
 • Биоразноликост
 • Управљање околишем и информацијама
 • Ублажавање климатских промјена
 • Прилагодба климатским промјенама
 • Климатско управљање и информације
 
СТАТУС
Отворени позиви:

 

Фреквенција позива:  
 
НАПОМЕНЕ
 
 

 

 

 

 

Повезани документи

Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.