Кредити за предузетнике и предузећа | Loans for entrepreneurs and enterprises - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

КРЕДИТИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРЕДУЗЕЋА


Корисници
Предузетници и правна лица која обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити, укључујући и новооснована правна лица.
 
Намјена
Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање.
 
Износ
од 30.000 до 5.000.000 КМ (набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање;
од 50.000 до 3.000.000 КМ (за припрему извоза);
од 50.000 до 2.000.000 КМ (обртна средства за набавку пољопривредних производа домаћих пољопривредних произвођача).
 
 
Период отплате
до 12 година: основна и обртна средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање;
до 5 година: за припрему извоза;
до 1 године: за прерађиваче домаћих пољопривредних производа.
 
Грејс период
до 24 мјесеца (основна и обртна средства, плаћање пореских обавеза и рефинансирање);
до 24 мјесеца (за припрему извоза);
до 12 мјесеци (за прерађиваче домаћих пољопривредних производа).
 
Каматне стопе
Важеће до 31.03.2018. године:
основна каматна стопа:
4,7%
за пројекте који се реализују на територији неразвијене или изразито неразвијене општине:
4,2%
за пројекте из области прерађивачке индустрије и производње енергије:
4,4%
за чланове кластера: *
4,4%
за пројекте за подстицај туризма: **
4,4%
за припрему извоза:
4,2%
за прерађиваче домаћих пољопривредних производа (краткорочни кредити): ***
4,2%
кумулативно:
4,1%
кумулативно (уколико је власник предузећа/радње млађи од 30 година и пројекат се реализује на територији неразвијене или изразито неразвијене општине):
3,7%
 
 
Начин пласмана
Преко финансијских посредника. Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије, налази се овдје.
 
Накнаде и провизије
Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита (за физичка лица), односно од 1% (за правна лица).
 
Инструменти обезбјеђења
Одређује их финансијски посредник.
 
* Кластер је облик организовања и удруживања правних и/или физичких лица ради унапређења пословања, стварања додатне вриједности или смањења трошкова за сваког члана кластера, чији је носилац правно лице и код кога су сви учесници повезани уговором о сарадњи/удруживању и регистровани код надлежног органа.

** Пројекти за подстицај туризма су пројекти који се односе на искоришћавање туристичких потенцијала и унапређење туристичких капацитета Републике Српске и Брчко Дистрикта.

*** Прерађивач домаћих пољопривредних производа је предузетник и правно лице које има уговор са пољопривредним произвођачима са територије Републике Српске и Брчко Дистрикта.

 

Контакт телефони:   051/334-732
    051/334-734

 

Додатне информације:

Захтјев за кредит за предузетнике и предузећа

Обавезна документација коју корисник доставља уз захтјев за кредит

Како поднијети захтјев за кредит?

Које банке и микрокредитна друштва пласирају кредите ИРБРС?

Провјера статуса кредитног захтјева

Израчунавање отплатног плана за кредит

Извјештаји о пласираним кредитним средствима

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.