Финансијска подршка ЕУ | EU financial assistance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
 

ПОДРШКА ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив: Подршка инфраструктурним пројектима на Западном Балкану
(Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans)
Скраћеница: IPF
Група: IPF је дио Инвестиционог оквира за Западни Балкан (Western Balkans Investment Framework - WBIF). WBIF је заједничка иницијатива Европске комисије, Европске инвестиционе банке (EIB), Европске банке за обнову и развој (EBRD) и Европске развојне банке (CEB) заједно са KfW банком.  
Званична интернет страница: http://www.wbif-ipf.eu/
http://www.wbif.eu/
Линкови за више информација: -
 
КОНТАКТ
Босна и Херцеговина:

Џенетића Цикма 1/5, 71000 Сарајево
Тел: + 387 33 941 272
Свјетлана Вукмировић, менаџер
svjetlana.vukmirovic@wbif-ipf.eu

Eвропска комисија или неко посебно тијело:
DG Enlargement
Unit D3 – Regional Programmes, CHAR 5/23
Directorate General for Enlargement - European Commission
Rue de la Loi 170, B-1049 Brussels
Valentina Di Sebastiano
valentina.di-sebastiano@ec.europa.eu
 
IPF1
Краља Петра 71/2. спрат
Тел: + 381(0)11 26 27 768, Faкс: +381 11 26 39 986
Маја Петровић
maja.petrovic@wbif-ipf1.eu 
 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Рок трајања: Ова подршка је вишегодишња у складу са IPA програмским циклусом и имплицира дугорочну укљученост Комисије, EIB, EBRD и CEB у посвећивању адекватних ресурса за грантове и зајмове да би се олакшало потребно инвестирање у региону.  
Претходник: -
  
ФИНАНСИЈЕ
Главни извор финансирања: IPA мултикориснички фондови
Остали извори финансирања: EIB, EBRD, CEB, KfW. У суфинансирању пројеката могу учествовати и друге међународне финансијске институције, као и међународни и билатерални донатори.
Буџет:

Према IPA Вишегодишњем идикативном финансијском плану 2010-2012 инвестиције потребне за МСП, енергетску ефикасност и развој инфарструктуре имплементиране у блиској сарадњи са EIB и осталим међународним финансијским институцијама (МФИ) ће бити подржане и даље кроз регионалне и хоризонталне алокације. Ова подршка ће бити усклађена са дискусијом о Иницијативи за инфраструктуру у контексту новог Инвестционохг оквира за Западни Балкан, с циљем унапређења координације и сарадње између разних иницијатива донатора и МФИ активно укључених у Западни Балкан.

Примјера ради, ЕУ је у 2010. години издвојила 15.122.000 евра за IPF – прозор за техничку помоћ.

Буџет за БиХ: Зависи од броја одобрених пројекта.  
Врста помоћи: Техничка и финансијска помоћ 
Грант (мин./макс. износи): -
Кофинансирање апликанта:

(Напомена: Прецизно одређивање финансијског учешћа апликанта у трошковима пројекта дато је у сваком Позиву)

 
УСЛОВИ ЗА АПЛИКАНТЕ
Подручје имплементације: Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Србија и Косовo под Резолуцијом Вијећа сигурности УН-а 1244/99. 
Партнерство: -
Тип (физичко и/или правно лице) и дјелатност:
Националне, регионалне и локлане власти, укључујући општине, су подобне за помоћ из IPF. Примјера ради, пројект IPF - техничке помоћи који је ЕУ расписла у 2010. години (види докумет) као кориснике наводи општине укључујући и јавне и приватне компаније које управљају јавним комуналијама.

IPF је подијељен у 2 прозора - прозор за техничку помоћ (Technical Window - IPF TA) и прозор за општине (Municipal Window - IPF MW).  
 
СТРУКТУРА
Циљеви:

Циљ овог инструмента је пружање помоћи земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима из регије да лакше дођу до финансијских средстава за инфраструктурне пројекте од државног, регионалног и општинског значаја.

Главни циљ IPF је подршка развоју и надоградњи инфарструктуре у области транспорта, енергије, животне средине и социјалног сектора, доприносећи одрживом развоју у региону.
Специфични циљ IPF да се подржи примпрема пројеката који могу бити финансирани кроз грантове или зајмове обезбјеђеним од стране самих корисника, IPA фондове, кроз МФИ и/или друге спонзоре/донаторе. 

Приоритети: Енергија: енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије, електична енергија, гас;
Животна средина: вода и отпадна вода, загађење ваздуха и чврсти отпад;
Социјални сектор: болнице, школе, затвори и станоградња;
Транспорт: путеви, жељезнице, аеродроми, луке и унутрашњи водени путеви;  
Област дјеловања (активности које програм подржава):

Услуге техничке помоћи могу обухватати подршку корисницима за индентификацију, предстудије изводљивости и студије изводљивости, процјене социјалног и еколошког утицаја, као и анализе финансијске могућности/исплативости и буџетско планирање, комплетан дизајн, помоћ у тендерским поступцима, као и супервизију извршења радова.

Подршка инфарструктурним пројектима - општински ниво обухвата истовремено додјелу кредита и грантова земљама корисницима помоћи. У оквиру пројекта на општинском нивоу кандидују се пројекти који већ имају спремну сву техничку документацију ради покретања извођачких радова.

 
СТАТУС
Отворени позиви:

Пројекте кандидују надлежна ентитетска министарства, а у сарадњи са надлежним министарством на државном нивоу. На општинском нивоу (извођење инфраструктурних радова) пројекте кандидују међународне финансијске институције у сарадњи са корисником/корисницима пројекта, а који учествују у њиховом суфинансирању. Пројекти морају бити номинирани или подржани од стране националног IPA координатора и имати подршку бар једне МФИ.

За више информација о IPF процесу погледајте овај линк

Фреквенција позива: -  
 
НАПОМЕНЕ
За више информација погледати докумете:
Project Fiche No. 9 - Infrastructure Project Facility - Technical Assistance Window
Основне информације о Инструменту IPF
 
 
 

Повезани документи

Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.