Финансијска подршка ЕУ | EU financial assistance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
 

ПОДРШКА ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ - ХОРИЗОНТАЛНЕ АКТИВНОСТИ

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив:
Подршка цивилном друштву-хоризонталне активности (техничка помоћ, P2P програм, партнерске акције)
Civil Society Facility - Horizontal Activities (Technical Assistance, People 2 People Programme, Partnership Actions)
Скраћеница: CSF
Група: IPA компонента II - помоћ у транзицији и изградњи институција  
Званична интернет страница:  -
Линкови за више информација: За CSF: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/civil-society_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/civil-society-development/index_en.htm
За P2P програм: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/p2p/index_en.htm
За техничку помоћ: www.tacso.org
 
КОНТАКТ
Босна и Херцеговина:

Делегација ЕУ у БиХ
Скендерија 3а
71000, Сарајево, БиХ
Тел: (++387)(0) 33 254-700
Факс: (++387)(0) 33 666-037
E-mail: delegation-bih@eeas.europa.eu
www.europa.ba

Eвропска комисија или неко посебно тијело:

Генерални директорат за проширење - Одјел Д3 - Регионални програми
Одјел за цивилно друштво, европске стандарде, мониторинг и административне фондове
DG Enlargement, Unit D3 - Regional Programmes
Section for Civil Society, European Standards, Monitoring and Administrative funds

P2P програм:
E-mail: Elarg-CSF-P2P@ec.europa.eu

 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Рок трајања: 2007-2013
Претходник: Није било претходника.  
  
ФИНАНСИЈЕ
Главни извор финансирања: CSF се финансира и из IPA мултикорисничке и из IPA националних програма
Остали извори финансирања: -  
Буџет: За 2010. годину ЕУ допринос у оквиру IPA мултикорисничког програма за CSF износи: 12.000.000 евра.
Буџет за БиХ: -
Врста помоћи: Финансијска и техничка помоћ
Грант (мин./макс. износи): У зависности од специфичног Позива за подношење приједлога пројекта
Кофинансирање апликанта:

(Напомена: Прецизно одређивање финансијског учешћа апликанта у трошковима пројекта дато је у сваком Позиву)

Допринос ЕУ за грантове зависи од активности, a износи углавном 80%.  
 
УСЛОВИ ЗА АПЛИКАНТЕ
Подручје имплементације: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија, Косово под UNSCR 12441 и Турска
Партнерство: У зависности од специфичног Позива за подношење приједлога пројекта
Тип (физичко и/или правно лице) и дјелатност: Организације цивилног друштва, тј. све структуре изван власти и јавне администрације, као нпр. невладине организације, професионална и пословна удружења, удружења послодаваца, синдикати, удружења локланих самоуправа, као и корисници P2P програма (поједници и организације).  
 
СТРУКТУРА
Циљеви:

Општи циљ је јачање цивилног друштва у оквиру учесничке демократије стимулишући окружење и културу погодну за развој цивилног друштва.

Циљеви пројекта су:
- наставак промоције и јачања одговорности кредибилитета сектора цивилног друштва и побољшање институционалног и оперативног капацитета организација цивилног друштва и вези са свим субјектима у региону и у ЕУ, од опште јавности до доносилаца одлука;
- подршка партнерствима и мрежама организација цивилног друштва укључујући и јавне власти;
- развој улоге заступања организација цивилног друштва у подршци демократским питањима и савјетовања грађања и јавних власти;
- даљна подршка улози организација цивилног друштва у усвајању и имплементацији ЕУ acquis у подручјима у којима имају значајну улогу у имплементацији и заступању;
- подизање јавне свијести о улози организација цивилног друштва и учешћа у демократским процесима;  

Приоритети: Јачање општих капацитета, одговорности и кредибилитета организација цивилног друштва;
Јачање улоге и услуга организација цивилног друштва у демократским процесима; 
Учвршћивање дијалога и јачање веза између организација цивилног друштва у региону и са њиховим сарадницима у ЕУ;
Развој капацитета организација цивилног друштва за савјетовање грађана и јавних тијела; 
Област дјеловања (активности које програм подржава): (1) подршка локалним цивилним иницијативама и изградња капацитета, повећање могућности и видљивости организација цивилног друштва на националном нивоу;
(2) P2P програми подржавају посјете институцијама у ЕУ ради размјене искуства, знања и добре праксе између орг. цивилног друштва из IPA корисница и ЕУ.
(3) партнерске акције имплементиране од стране орг. цив. друштва из IPA корисница и из ЕУ, да би се подржао трансфер знања, успоставиле мреже и имплементирали иновативни транснационални пројекти.  
 
СТАТУС
Отворени позиви: -
Фреквенција позива: Годишњи  
 
НАПОМЕНЕ
За више информација консултовати:
Commission Communication on the Western Balkans - 5 March 2008
IPA multi-beneficiary programmes (Project Fiche-CSF 2010)
 
 
 

Повезани документи

Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.