Финансијска подршка ЕУ | EU financial assistance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
 

SIGMA

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив:
Подршка за побољшање у владавини и управљању
(Support for Improvement in Governance and Management)
Скраћеница: SIGMA
Група: IPA Вишекорисничка
Званична интернет страница: http://www.sigmaweb.org
Линкови за више информација: -
 
КОНТАКТ
Босна и Херцеговина:

ДЕИ - Дирекција за европске интеграције
Трг БиХ 1, 71000 Сарајево
Тел: +387 33 703 153
Факс: +387 33 703 198

Eвропска комисија или неко посебно тијело: SIGMA
Address: 2 rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16, France
Fax: +33 (0) 1 45 24 13 00/45 24 13 05
email: sigmaweb@oecd.org 
 
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Рок трајања: Двогодишњи програм, који се обнавља од 1992. године.  
Претходник: -
  
ФИНАНСИЈЕ
Главни извор финансирања: IPA за кадидате и потенцијалне кандидате.
Остали извори финансирања: Еuropean Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) за земље обухваћене овом европском политиком сусједних земаља.
Мањи дио финансирања је обезбјеђен од стране OECD-а.  
Буџет: 2011-2013 за земље Западног Балкана и Турску буџет износи 10.204.000 евра.  
Буџет за БиХ:
Врста помоћи: Техничка помоћ
Грант (мин./макс. износи): -
Кофинансирање апликанта:

(Напомена: Прецизно одређивање финансијског учешћа апликанта у трошковима пројекта дато је у сваком Позиву)

Кофинанисирање није потребно.
 
УСЛОВИ ЗА АПЛИКАНТЕ
Подручје имплементације: Земље кандидати: Хрватска, Исланд, Македонија, Црна Гора, Турска;
Земље потенцијални кандидати: Албанија, Босна и Херцговина, Србија, Косово под УН Резолуциојм 1244;
Земље под Европском политиком сусједства; 
Партнерство: Није обавезно.  
Тип (физичко и/или правно лице) и дјелатност: Институције укључене у реформу јавне администрације и финанасијског менаџмента: генерални секретаријати влада, министарства финансија, министарства европских интеграција, министарства унутрашњих послова, министарсва правде, институције за јавне набавке, агенције за јавну управу, тијела за реформу јавне управе, регулаторна тијела, ревизорске институције, секретаријати парламента;  
 
СТРУКТУРА
Циљеви: Два основна циља SIGMA програма су експертиза у области реформе јавне администрације и управљања јавним фондовима.
Посебан циљ програма јесте јачање имплементације легислативе ЕУ и усклађивање са acquis у земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима.  
Приоритети: SIGMA подржава земље партнере у њиховим напорима да побољшају владавину и управљање кроз:
- оцјену напретка у реформама и индентификовање приоритета за реформе у поређењу са основицом одређеном добрим европским праксама и постојећом легислативом ЕУ (acquis communautaire);
- подршку изградњи институција и постављање правних оквира и процедура да би се достигли европски стандарди и добра пракса;
- олакшавање помоћи ЕУ и других донатора кроз помоћ у дизајнирању предуслова за пројекте и имплементацију акционих планова. 
Област дјеловања (активности које програм подржава):

SIGMA обезбјеђује помоћ у 4 главна подручја:

Правни оквир, државна служба и правда:
- административни закони
- државна служба
- јавни интегритет
Финансијска контрола и спољна ревизија:
- управљање јавним расходима
- јавна интерна финансијска контрола
- спољна ревизија
Јавне набавке
Дизајн политика:
- дизајн политика и координација
- Регулаторно управљање
- административно окружење за пословање

SIGMA користи мноштво операционих механизама у пружању помоћи:
- савјети у реформама, дизајн и имплементација стратешких развојних планова;
- експертска провјера/помоћ;
- анализа и процјена правних оквира, методологија, система и институција;
- методолошке, техничке и стратешке активности да би се оптимизирала помоћ Европске комисије;
- подршка мрежама;
- нацрти приручника и других материја;
- тренинг.

У БиХ, SIGMA тренутно подржава пројекте у сљедећим областима:
- Стратегија реформе јавне управе;
- Оквир за закон о администрацији;
- Систем јавних набавки;

 
СТАТУС
Отворени позиви: -
Фреквенција позива: Пројекте могу иницирати партнери, Европска комисија или SIGMA.
 
НАПОМЕНЕ
 
 
 
 

Повезани документи

Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.